مدیریت ریسک:تاریخچه، تعریف و انتقاد

Risk management: History, definition and critique (2013)

مدیریت ریسک:تاریخچه، تعریف و انتقاد

توضیحات: ۳۴ صفحه انگلیسی، ۳۸ صفحه ترجمه آماده فارسی (word)

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

چکیده ترجمه فارسی

مطالعه مدیریت ریسک بعد از جنگ جهانی دوم آغاز شد.مدیریت ریسک مدتها پیش با استفاده از بیمه بازار برای حفاظت اشخاص و شرکتهایی با تلفات گوناگون همراه با حوادث اجتماع یافته بود.اشکال دیگر مدیریت ریسک،تناوب هایی برای مدیریت بازار است،در طول دهه ۱۹۵۰ بیمه بازار به صورت بسیار پرهزینه و ناقص برای حفاظت برخلاف ریسک خالص مشاده شده،تسطیح شد.استفاده فرعی از ابزارهای مدیریت ریسک طی دهه ۱۹۷۰ بوجود امده، و به سرعت طی دهه۱۹۸۰ به عنوان شرکتهای که مدیریت ریسک مالی شان را تشدید کردند، گسترش یافته بود.قاعده ریسک بین المللی در دهه ۱۹۸۰ آغاز شد، و شرکتهای مالی طرح های مدیریت ریسک داخلی و قاعده های محاسبه سرمایه برای پوشش ریسک برخلاف خطرات پیش بینی نشده و کاهش سرمایه تنظیمی را گسترش دادند.همواره،حکومت مدیریت ریسک ضروری می شود،مدیریت ریسک جامع معرفی شده است و متصدیان ریسک موقعیت هایی را ایجاد می کنند.با این وجود، این قواعد،حکومت قوانین و روش های مدیریت ریسک برای جلوگیری از بحران مالی که در سال ۲۰۱۸ اغاز شده،شکست خورد.

دانلود متن کامل فارسی (قیمت ۲۳۰۰۰ تومان)

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

17 − 7 =

0