مديريت منابع انساني

مديريت منابع انساني

(۴۴ صفحه) ورد

فهرست مطالب

عنوان                                       صفحه

مقدمه                                       ۱

بستر مديريت منابع انساني                            ۲

محيط خارجي                                  ۳

محيط داخلي                                      ۵

مديريت منابع انساني                                 ۷

موضوعات مهم زيربنايي                            ۹

تلفيق راهبردي                               ۱۰

يك رويكرد منسجم                                 ۱۰

مديريت تحول                                 ۱۲

انعطاف‌پذيري                                     ۱۴

ارزشها                                   ۱۵

الزام و تعهد                                    ۱۶

راهبرد كسب و كار و ماهيت آن                         ۲۱

عناصر اصلي راهبرد منابع انساني                         ۲۳

تدوين راهبرد منابع انساني                              ۲۴

سازماندهي و مديريت تدوين راهبرد منابع انساني                                                       ۲۵

…………………………………

………………………………..

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

محصولات مرتبط

مجوز ارسال دیدگاه داده نشده است!

0