مجموعه سوالات معارف اسلامی

مجموعه سوالات معارف اسلامی

( ۵۲صفحه) PDF

درزمینه ی راه های شناخت چه تفاوتی بین روش عقلی یا مشاهده ی غیر مستقیم وجود دارد؟ ) – e-estekhdam.com )
۱(استدلال در اولی مبتنی بر تجربه است ، ولی در دومی بر اساس یافته های حسی است
۲( استدلال در اولی مبتنی بر حس نیست ، ولی در دومی بر اساس یافته های حواس استوار است
۳(در اولی حواس کارایی بیشتری دارد ولی در دومی تجربه کارایی بیشتری دارد
۴(در اولی حواس اصلا کارایی ندارد ولی دردومی بر اساس یافته های عقلی است
۲ در علم حضوری ، چه چیزی از معلوم برای عالم حاضر است؟ ) – e-estekhdam.com )
۱(ماهیت ۲(وجود ۳(صفات ۴(ذات
۳ منظور از کدام برهان همان دفع ضرر محتمل است؟ ) – e-estekhdam.com )
۱(برهان علیت ۲(برهان معقولیت ۳(برهان نظم ۴(برهان حکمت
………………………………………………

………………………………………….

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

محصولات مرتبط

مجوز ارسال دیدگاه داده نشده است!

0