مجموعه سوالات اطلاعات سیاسی واجتماعی

مجموعه سوالات اطلاعات سیاسی واجتماعی

به همراه پاسخنامه

( ۵۲صفحه) PDF

۱ مرز مشترک ایران با کدام کشور همسایه کوتاهتر است؟ ) – e-estekhdam.com )
۱(آذربایجان ۲(ترکیه ۳(عراق ۴(پاکستان
۲ اقامتگاه زن شوهرداری که همسرش محجور است کدام است؟ ) – e-estekhdam.com )
۱(اقامتگاه ولی وی ۲(اقامتگاه شوهر ۳(اثامتگاه قیم شوهر ۴(مرکز مهم امور وی
۳ کدام گزینه بیانگر مفهوم اصطلاح ” صنایع سنگین ” می باشد؟ ) – e-estekhdam.com )
۱(تولید انبوه ابزار کار و ماشین آلات
۲(تولید کالاهای مصرفی در مقیاس وسیع
۳(تولید کالاهای عمدتاً صادراتی

۴(فرآوری کالاهایی که حمل و جابجائی آنها دشوار است

…………………………………………

………………………………………..

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

محصولات مرتبط

مجوز ارسال دیدگاه داده نشده است!

0