مجموعه سوالات ادبیات

مجموعه سوالات ادبیات

( ۷۶صفحه) PDF

در بیت
دارد ؟ ) e-estekhdam.com )
۸( استعاره اغراق تشخیص مجاز – – –
۲( تشبیه كنایه تشخیص تضاد – – –
۳( استعاره تشبیه تضاد اسلوب معادله – – –
۴( كنایه تضاد اغراق تلمیح – – –
۲ مفهوم كدام بیت با دیگر ابیات تفاوت دارد ؟ ) – e-estekhdam.com )
۸( اگر به ظاهر لیلی از احوال مجنون غافل است / در لباس چشم آهو دیده بانی می كند
۲( اگر در دیده ی مجنون نشینی / به غیر از خوبی لیلی نبینی
۳( عقل دیوانه شدی گر بنمودی لیلی / به همان شكل كه در دیده ی مجنون جا داشت
۴( ملامتم چه كنی ای رقیب در عشقش / ببین به دیده ی مجنون جمال لیلی را
به ترتیب خالق آثار ……………. نیز – » تاریخ یك جنایت « و » لیرشاه « ،» داستان دو شهر « ،» خانه ی اموات « ۳ نویسندگان
هستند. ) e-estekhdam.com )
۸( ابله آرزوهای بزرگ مكبث كارگران دریا – – –
۲( بینوایان چفته دیوید كاپرفیلد مردی كه می خندد – – –
۳( چفته برادران كارامازوف دن كیشوت جنگ و صلح – – –
۴( دن كیشوت هملت كلیسای نتردام پاریس ماه نور و مرغان آواره

……………………………

……………………………

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

محصولات مرتبط

دیدگاهی بنویسید

هفده − 13 =

0