مجموعه سوالات احکام ومعارف اسلامی

مجموعه سوالات احکام ومعارف اسلامی

( ۵۰صفحه) PDF

کدام آيه بیانگر اين مطلب است که e-estekhdam.com )
۱(لهم دارالسلام عند ربهم
۲(خالدين فیها لايبغون عنها حولاً
۳(وعدالله المؤمنین و المؤمنات جناتِ
۴(و مساکن طیبةً في جنات عدن
۲ دست گذاشتن بدون وضو به آرم جمهوری اسلامي چه حکمي دارد؟ ) – e-estekhdam.com )
۱(احتیاط کند ۲(جايز نیست ۳(مکروه است ۴(مباح است
۳ پیوند خواست خدا و اراده ی انسان در عمل انجام يافته ، در زمینه ی رابطه ی علل چگونه است؟ ) – e-estekhdam.com )
۱(طولي ۲(جانشیني ۳(عرضي ۴(طبیعي
۴ نخستین پیمان عقبه در چندمین سال بعثت در مکه بسته شد و موضوع آن چه بود؟ ) – e-estekhdam.com )
۱( در سال دوازدهم بعثت و موضوع آن پیمان میان پیامبر و دوازده نفر از اهل يثرب
۲(در سال يازدهم بعثت و موضوع آن پیمان میان پیامبر و چهل نفر از اهل يثرب
۳(در سال سیزدهم بعثت و موضوع آن پیمان میان علي ( ع) و مشرکین مکه بود
۴(سال دوازدهم بعثت و موضوع آن صلح میان مسلمانان و مشرکین بود

………………………………………………

……………………………………………

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

محصولات مرتبط

مجوز ارسال دیدگاه داده نشده است!

0