مبانی نظری و پیشینه تحقیق بررسی تاثيرعوامل بازاريابي اجتماعي برارزش نام تجاري بانك ملي از ديدگاه مشتريان

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی تاثيرعوامل بازاريابي اجتماعي برارزش نام تجاري بانك ملي از ديدگاه مشتريان

 

۱-۸-پيشينه تحقيق………………………. ……………. ………………………………………………………….. ۸

۱-۸-۱-پیشینه داخلي……………………………………………………………………………………………… ۸

۲-۱-بازاریابی چیست؟…………………………………….. ……… ………………………………………… ۲۰

۲-۲-مبناي اجتماعی بازاریابی………………………………. ………………………………………………. ۲۰

۲-۳-فلسفه بازاریابی ………………………………………………………………………………………….. ۲۰

۲-۴-مفهوم بازاریابی اجتماعی ………………………………………………………………………………. ۲۱

۲-۵-تعاریف کلیدی بازاریابی اجتماعی…………………………………………………………………….. ۲۱

۲-۶-تاریخچه بازاریابی اجتماعی……………..    ………………………………………………………… ۲۱

۲-۷-تفاوت بازاریابی تجاری با بازاریابی اجتماعی……………………………………………………..  ۲۳

۲-۸-ابعاد بازاريابي اجتماعي…………………………………………………………………………………. ۲۴

۲-۹- ديدگاه بازاريابي اجتماعي……………………………………………………………………………..  ۲۵

۲-۱۰-بازاريابي اجتماعي در حوزه سلامت…………………………………………………………………. ۲۷

۲-۱۱-کاربرد بازاريابي اجتماعي در مديريت اهدا کننده…………………………………… .۲۸

۱۲-۲-تاریخچه نام تجاری…………………………………………………………………………………….. ۲۹

۲-۱۳-تعريف نام تجاری………………………………………………………………………………………. ۳۰

-۱۴-علت علاقه مصرف کنندگان به نام هاي تجاري……………….……………………. ۳۱

۲-۱۵-چرا نام های تجاری مهم هستند………………………………………………………………… ۳۲

۲-۱۶-مزایای نام تجاری……………………………………………………………………………………. ۳۲

۲-۱۷-استعاره های مختلف از نام تجاری……………………………………………………………… ۳۲

۲-۱۸- ابعاد کارکردي نام تجاری………………………………………………………………………. ۳۲

۲-۱۹-درک نام تجاری……………………………………………………………………………………… ۳۵

۲-۲۰-تجربه نام تجاری…………………………………………………………………………………….. ۳۶

۲-۲۱-راههای افزایش ارزش نام تجاری……………………………………………………………………۳۸

۲-۲۲- ارزش ویژه نام تجاري………………………………………………………………………………….. ۳۸

۲-۲۲-۱-ارزش ویژه نام تجاری و ابعاد آن………………………………………………………………….. ۳۸

۲-۲۳-رویکردهای ارزش نام تجاری………………………………………………………………………….. ۴۰

۲-۲۳-۱-رويکرد مالي ارزش نام تجاري……………………………………………………………………… ۴۰

۲-۲۳-۲رويکرد مشتري (مدل هاي ارزش گذاري رفتار گرايانه ياروانشناختي) ………………………………… ۴۰

۲-۲۴-وفاداري به نام تجاري……………………………………………………………………………………. ۴۰

۲-۲۵-آگاهی از برند……………………………………………………………………………………………… ۴۱

۲-۲۶-کیفیت درک شده………………………………………………………………………………………….. ۴۱

۲-۲۷-تداعي، همخواني برند ………………………………………………………………………………….. ۴۲

۲-۲۸-شخصیت نام تجاری……………………………………………………………………………………… ۴۲

۲-۲۹-شخصیت مشتری …………………………………………………………………………………………. ۴۳

۲-۳۰-نقش برند در حوزه خدمات…………………………………………………………………………… .۴۴

۲-۳۱-مشتریان و کیفیت خدمات……………………………………………………………………………………………………. ۴۵

۲-۳۲-مزیت رقابتی و استراتژی……………………………………………………………………………………………………….. ۴۶

۲-۳۲-۱-استراتژی توسعه نام تجاری……………………………………………………………………………………………….. ۴۶

۲-۳۳-مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………… ۴۶

۲-۳۴-مهارتهای نیروی انسانی ………………………………………………………………………………………………………… ۴۸

۲-۳۵-تنوع خدمات بانکی ……………………………………………………………………………………………………………… ۴۸

۲-۳۶-رضایت مشتریان ازکارکنان بانک‌ها و مؤسسات مالی ………………………………………………………………….۴۸

۲-۳۶-۱-مطلوبیت محل استقرارمکانی بانک‌ها و مؤسسات مالی …………………………………………………………. ۴۹

۲-۲۹-فضاسازی یک نام و نشان تجاری…………………………………………………………………………………………… ۴۹

۲-۳۰-رضایت……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۰

۲-۳۱-۱-اثرات رضایت مشتری……………………………………………………………………………………………………….. ۵۰

۲-۳۲-مفهوم خدمات……………………………………………………………………………………………………………………… ۵۰

۲-۳۲-۱-خصوصیات خدمات…………………………………………………………………………………………………………. ۵۱

۲-۳۳-مفهوم کیفیت……………………………………………………………………………………………………………. ……….. ۵۱

۲-۳۴-کیفیت خدمات…………………………………………………………………………………………………….. …………….. ۵۲

۲-۳۶-مشتری،یعنی چه؟………………………………………………………………………………………………….. ……………..۵۲

۲-۳۶-۳-اهمیت مشتری……………………………………………………………………………………………….. ………………. ۵۲

۲-۳۷-تعریف مشتری‏مداری………………………………………………………………………………………………… ……….. ۵۳

۲-۳۷-۱-فلسفه مشتری‏گرایی…………………………………………………………………………………………….. …………. ۵۴

۲-۳۷-۲-ضرورت حرکت به سمت مشتری مداری……………………………………………………………….  ………… ۵۴

۲-۳۸-بانک چیست………………………………………………………………………………………………………….  …………. ۵۵

۲-۳۹-تاریخچه بانکداری……………………………………………………………………………………………  ……………….. ۵۵

۲-۴۰-بانک ملی ایران………………………………………………………………………………………………..  ………………… ۵۶

۲-۴۰-۱-آرم بانک ملی…………………………………………………………………………………………………. …………….. ۵۶

۲-۴۱-پيشينه تحقيق……………………………………………………………………………………………………… …………….. ۵۷

۲-۴۱-۱پيشينه تحقيق در منابع فارسي…………………………………………………………………………….. …………….. ۵۷

۲-۴۱-۲-پيشينه تحقيق در منابع خارجي……………………………………………………………………………… ………… ۵۸

۲-۴۲-خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………………… ……………. ۵۹

….

….

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

مجوز ارسال دیدگاه داده نشده است!

0