مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی تأثیرپذیری وهابیت از اسرائیلیات

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی تأثیرپذیری وهابیت از اسرائیلیات

فهرست مطالب

پیشینه‌ی تحقیق. ۳

فصل اول:کلیات و مفاهیم اسرائیلیات. ۶

واژه اسرائیلیات در لغت. ۷

واژه اسرائیلیات در اصطلاح. ۷

اقسام اسرائیلیات. ۹

پیدایش اسرائیلیات. ۱۰

کتاب‌های تفسیری و اسرائیلیات. ۱۱

کتاب‌های تاریخی و اسرائیلیات. ۱۳

مبدأ نفوذ اسرائیلیات. ۱۸

علل عمده نفوذ اسرائیلیات در منابع اسلامی. ۲۰

 1. نزدیکی و همسو بودن فرهنگ اسلامی و باورهای مسلمین با ادیان قبل مخصوصاً یهود و مسیحیت... ۲۰
 2. نا آگاهی اعراب و نداشتن کتاب آسمانی همراه با اشتیاق به دانستن مسائل گذشته جهان... ۲۰
 3. استقبال و توجه مردم عوام به قصهپردازی و داستانسرایی.. ۲۰
 4. اعتماد بیش از حد برخی از مفسران به اخبار و روایات.. ۲۱
 5. تشویق خلفا.. ۲۱
 6. منع نقل احادیث.. ۲۲
 7. مسئولیت مسلمان نماها.. ۲۳

زمینه‌های گسترش اسرائیلیات. ۲۳

 1. ضعف فرهنگی عرب.. ۲۳
 2. کنیه و دشمنی شدید یهود.. ۲۸
 3. ایجاز و گزیده گویی قرآن.. ۲۸
 4. قصه سرایان و همراهی دستگاه خلافت با آنان.. ۲۸
 5. ممنوعیت نگارش حدیث.. ۲۹
 6. مسامحه در نقل و بررسی روایات.. ۲۹
 7. حضور اهل کتاب در جزیرۃ العرب پیش از اسلام.. ۳۰
 8. حکومت اموی و نقش آن در اشاعه اسرائیلیات.. ۳۱

خطر اسرائیلیات برای فرهنگ اسلامی. ۳۴

آثار و پیامدهای اسرائیلیات. ۳۶

 1. آمیخته شدن تفسیر و حدیث صحیح اسلامی با خرافات.. ۳۶
 2. فساد و انحراف در عقاید مسلمانان.. ۳۶
 3. خدشه دار کردن سیمای اسلام.. ۳۶

دیدگاهها و هشدار برخی از اندیشمندان اسلامی در خصوص اسرائیلیات. ۳۷

فصل دوم: وهابیت. ۴۲

سلفی گری. ۴۳

مفهوم لغوی سلفی.. ۴۳

مفهوم اصطلاحی سلفی.. ۴۴

احمدبن حنبل رئیس خط سلفی گری.. ۴۵

عوامل تاریخی پیدایش خط سلفی گری.. ۴۶

سلفیه جدید (فرقه وهابیت).. ۴۶

بنیانگذاران فرقه وهابیت.. ۴۷

الف ) ابن تيميّه بنيانگذار فكرى وهّابيّت. ۴۷

ب) محمّد بن عبد الوهّاب. ۴۹

عوامل مؤثر در تبلیغ وهابیت.. ۵۰

۱- تفرقه و پراکندگی مردم. ۵۱

۲- ضعف فرهنگی ، دینی و اقتصادی سر زمين نجد. ۵۳

الف- فقر و تبعیض. ۵۵

ب- ضعف ایمان نسل جدید. ۵۵

ج- نا آگاهی دین داران. ۵۶

د- رفتار های تفرقه آمیز. ۵۶

۳- همکاری آل سعود. ۵۶

۴- سردادن شعار هاي مذهبي. ۵۸

۵- استفاده ابزاری از حرمیین شريفين. ۶۰

۶- استفاده ازموسم حج. ۶۲

۷- حلال شمردن اموال مخالفین. ۶۳

۸- حمایت وپشتيباني قدرت های استکباری. ۶۳

۹- تحمیل و اصرار عقیده. ۶۵

۱۰- انتشارات ضد شیعه. ۶۸

۱۱- در انحصار قرار دادن مراکز انتشاراتی و کتابخانهای. ۶۹

الف )کتابخانه ها. ۷۰

ب)مراکز انتشاراتی. ۷۲

 ….

….

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

مجوز ارسال دیدگاه داده نشده است!

0