مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی تاثیر آسیبهای تعطیلات بر عملکرد آموزشی و عملکرد رفتاری

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی تاثیر آسیبهای تعطیلات بر عملکرد آموزشی و عملکرد رفتاری

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

۲-۲- اوقات فراغت ۱۲

۲-۲-۱- دیدگاه نظری حاصل از تأثیر روانی و معنوی ۱۴

۲-۳- استراحت ۱۵

۲-۳-۱- تمایل به خواب ۱۶

۲-۳-۲- تأثیر مواد غذایی در حافظه بیشتر ۱۶

۲-۳-۳- عوارض کم خوابی ۱۷

۲- ۳-۴- استراحت و تمدد اعصاب ۱۹

۲-۳-۵- فواید استراحت عضلانی ۱۹

۲-۳-۶- برنامه ریزی برای استراحت و تمدد اعصاب ۲۰

۲-۳-۷- استراحت کلی بدن ۲۱

۲-۳-۸- راه های جلوگیری از خستگی ۲۲

۲-۴- یادگیری ۲۴

۲-۴-۱- تعریف یادگیری و آموزش و تعلیم وتربیت ۲۵

۲-۴-۲- تفاوت آموزش وپرورش ( تعلیم وتربیت ) ۲۶

۲-۴-۳- نظریه های یادگیری ۲۸

۲-۴-۴- نظریه رفتاری ( محرک وپاسخ ) ۲۹

۲-۴-۵- نظریه یادگیری اجتماعی ۲۹

۲-۴-۶- نظریه شناختی ( گشتالت ) ۳۰

۲-۴-۷- رشد شناختی ۳۱

۲-۴-۸- سطوح مختلف یادگیری ۳۳

۲-۴-۹- یادگیری تسهیلی ۳۳

۲-۴-۱۰ مراحل ۳۰ گانه آموزش ۳۵

۲-۴-۱۱- راهبردهای یادگیری ۳۸

۲- ۴- ۱۲- وضعیت آموزش راهبرد ۳۸

۲-۴-۱۳- روشهای تدریس راهبردها ۳۹

۲-۴-۱۴- تدریس به منظور انتقال ۴۰

۲-۵- افت تحصیلی ۴۴

۲-۵-۱- تعریف افت تحصیلی ۴۴

۲-۵-۲- بیایید تا مدرسه را برای دانش آموزان جذاب کنیم ۵۵

۲-۶- تحقیقات پیشین مربوط به تعطیلات ۶۷

۲-۷- تحقیقات پیشین مربوط به اوقات فراغت ۶۹

……

…..

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

هجده + سیزده =

0