مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی اثر عصاره آبی – الکلی برگ گردو Juglans regia L. بر روی سیستم قلب و عروق در موش صحرایی نر

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی اثر عصاره آبی – الکلی برگ گردو Juglans regia L. بر روی سیستم قلب و عروق در موش صحرایی نر

 

۱-۱- گردو………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳

۱-۱-۱- ترکیبات فعال موجود در برگ گردو………………………………………………………………………………………….۴

۱-۱-۲- خواص فارماکولوژیک گیاه گردو………………………………………………………………………………………………..۴

فصل دوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۵

۳- مروری برتحقیقات پیشین…………………………………………………………………………………………………………………..۶

۲-۱- مطالعات انجام شده در رابطه با اثرات گردو………………………………………………………………………………….۶

….

….

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

یک × 2 =

0