مبانی نظری وپیشینه مدیریت استراتژیک برند

مبانی نظری وپیشینه مدیریت استراتژیک برند

بخش اول : مروری بر ادبیات تحقیق. ۱۲

تعریف برند. ۱۲

تعریف مدیریت برند. ۱۳

تفاوت برند و محصول. ۱۴

مدیریت استراتژیک برند. ۱۷

ارزش ویژه برند. ۱۹

روش های ارزیابی برند. ۲۰

تئوری های ارزش ویژه برند. ۲۲

تئوری ارزش برند کلر. ۲۲

آگاهی از برند. ۲۳

وسعت و عمق آگاهی از برند. ۲۴

مزیت های آگاهی از برند. ۲۵

تصویر ذهنی از برند. ۲۵

برجستگی برند. ۲۷

عملکرد برند. ۲۸

تصویرسازی ذهنی از برند. ۲۸

قضاوت نسبت به برند. ۳۰

احساسات نسبت به برند. ۳۱

همنوایی با برند. ۳۲

نقاط اشتراک و نقاط افتراق. ۳۳

وفاداری به نام تجاری.. ۳۵

سبد برند. ۳۵

ضرورت کاهش تعداد نام های تجاری.. ۳۵

ضرورت استفاده از نام های تجاری چندگانه. ۳۶

محدودیت استفاده از نام های تجاری چندگانه. ۳۷

بسط برند. ۳۸

مفهوم کلاسیک نام تجاری.. ۳۹

شرایط تعمیم برند. ۳۹

رعایت تناسب در تعمیم برند. ۴۰

چک لیست تصمیم به تعمیم برند. ۴۱

انواع بسط نام تجاری.. ۴۲

فشار بر نام تجاری از طریق بسط.. ۴۸

واکنش عمومی به بسط نام تجاری.. ۴۹

چند خطای کلاسیک… ۵۰

پیش بینی خطر کردن های بسط.. ۵۱

هویت برند. ۵۱

ابعاد هویت.. ۵۲

منشور هویت.. ۵۳

ممیزی برند. ۵۶

عناصر برند. ۵۶

نام برند. ۵۸

URL. 59

لوگو و نماد. ۶۰

کاراکترها ۶۰

شعار. ۶۱

طنین. ۶۱

بسته بندی.. ۶۱

کیفیت و ارزش ادراک شده ۶۳

برچسب های خصوصی. ۶۴

راهبرد برند مشارکتی. ۶۵

بخش دوم : مروری بر تحقیقات پیشین. ۶۸

الف) تحقیقات  ژان نوئل کاپفرر. ۶۹

ب)تحقیقات فیلیپ کاتلر و گری آرمسترانگ… ۸۰

ج)تحقیقات دکتر احمد روستا ، دکتر داور ونوس و دکتر عبدالحمید ابراهیمی. ۸۷

ه) تحقیقات مارک بتی. ۹۶

و)تحقیقات مارتین رول. ۱۰۰

ز)تحقیقات ابوالکادر بورباب و محمد بوکیلی. ۱۰۲

ح)تحقیقات آندریس استربینگر. ۱۱۱

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

نوزده − 4 =

0