مأموريت ، فلسفه ، اهداف و طرح هاي مديريت

مأموريت ، فلسفه ، اهداف و طرح هاي مديريت

(۷۸ صفحه ورد)

مأموريت، فلسفه، اهداف و حركهاي مديريت:   فراگيري اهداف و فعاليتها

  • تعريف كردن بيانيه هدف و مأمريت مربوط به خدمات پرستاري
  • استفاده از يك دسته از استانداردها براي ارزيابي كردن اظهار هدف يا مأموريت براي علل پرستاري
  • نوشتن بيانيه هدف يا مأمريت براي عمل پرستاري، شناختن ديدگاه و ارزشها براي بيان كردن به مشتري ها
  • تعريف كردم فلسفه براي عمل پرستاري
  • شرح اهداف مربوط به خدمات پرستاري
  • تعريف طرحها مؤثر (طرح مديريت) مربوط به عمل پرستاري
  • توصيف استراتژي مربوط به برنامه ريزي شده و خدمات پرستاري
  • مفهومها: مأموريت، هدف، ديدگاه، ارزشها، فلسفه، اهداف، طرحهاي قابل اجرا، خط مشي (استراتژي)

رفتار مدير:مديرهاي ارشد صريحاً بيانيه مأمريت (هدف)، ديدگاه، ارزشها، فلسفه، اهداف و طرحهاي مؤثر را توسعه مي دهند و به مردم شعبه هاي منابع به كار گماشته شده براي پخش اطلاعات……………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

محصولات مرتبط

مجوز ارسال دیدگاه داده نشده است!

0