كالاها

كالاها ، هزينه موجودي كالا ، هزينه تجمعي توليد

(۲۶ صفحه ورد)

-۵-۳ هزينه ذخيزه اطمينان ( موجودي ، احتياطي )

باركود ، ذخيره احتياطي در مرحله آخر كنترل شده است ، بعد فعاليت فرآيندش رخ داده است . بنابراين ، ارزش يك واحد موجودي در مرحله برابر است با هزينه تجمعي توليد در مرحله . مورد انتظار است كه هزينه ذخيره اطمينان در مرحله  است جائيكه  كنترل كردن هزينه كم را نشان مي دهد .

 

۲-۵-۳ خط مستقيم هزينه موجودي كالا

براي تعيين هزينه مستقيم موجودي در مرحله ما موجودي مورد انتظار كه با هزينه متوسط توليد در مرحله را ضرب مي كنيم . دو برابر هزينه تخميني در زيرنشان داده شده است .

(فرمول ۱۲)

۳-۵-۳ هزينه كالاهاي فروخته شده

هزينه كالاهاي فروخته شده نشانگر هزينه كل همه واحدهايي است كه به مشتريان طي يك برنامه زماني مشخص تحويل داده شده است . بطور خاص ، فاصله زماني يكسال است . هزينه كالاهاي فروخته شده با ضرب آيتم آخر تقاضا سالانه……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………..

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

محصولات مرتبط

مجوز ارسال دیدگاه داده نشده است!

0