كار آفريني و مديريت نشاط

كار آفريني و مديريت نشاط

(۲۰ صفحه ورد)

فهرست مطالب

عنوان                                    صفحه

 

مقايسه كارآفريني و مدير

راهكارهاي تسهيل در ظهور خلاقيت و نوآوري

تغييرات بنيادي در سالهاي اخير در سطح مديريت در جهان

ايفاي نقش موثر تر نيروي انساني با مديريت يا رفتار نشاط انگيز

تاثيرات مستقيق نشاط روي كاركنان

چه چيزهايي افراد را واقعا بر مي انگيزد

ويژگيهاي نظام مديريت ارزشي

ثمرات اعمال مديريت ارزشي

مدير ارزشي مي توانداين پرسش ها را در ذهن بپروراند

روحيه سازي در كاركنان

ابعاد مهم در ارتباط با كاركنان

عوامل اثر گذار بر شور و شوق كاركنان

چرا ايجاد شور و شوق ضروري است

راه ايجاد شور و شوق در كاركنان

رهبري تسهيل كننده چيست

سوژه هاي كليدي در ايجاد اتمسفر يا فضاي بهينه كاري

تشكر بايد حالت خاص داشته باشد

روال موثر در نشان دادن افتخار نسبت به كاركنان

بهبود جو خانوادگي در محيط كار

زمينه هاي داوري مردم راجع به شركتها

با در گير شدن افراد در اين برنامه .روحيه بالا مي رود

رفتار نشاط انگيز براي ايجاد انگيزه در كاركنان

راهكارهاي ايجاد كننده نشاط براي پديد آوردن انگيزه در كاركنان

مشخصه هاي شخصيتي افراد

گونه هاي مختلف هوش شناخته شده و قابل رشد در انسانها

خود شناسي با پرسش از خود

ارزيابي اثر بخشي بر اساس استاندارهاي آموزشي با كيفيت فراگير

اداره انساني از ديدگاه اديان

 

مقايسه كار آفرين و مدير

 

كارآفرين :

مديريت كردن ريسك

فرصت گرايي

عمليات

مدير :

حداقل كردن ريسك

منايع گرايي

تجزيه و تحليل

چگونه مي توان انتظار داشت نوآوري ها ظاهر شوند ؟

 

-نيازهاي افراد تشخيص داده شود.

-به بازار محصول توجه لازم بشود.

-از ابزارهاي علمي و فنون بالاتر استفاده شود.

-داشتن مديري معتقد به كيفيت ونوآوري.

-ايجاد فضاي تعاون و همكاري بين كاركنان.

-ايجاد فضاي تغييرپذيري در سازمان.

-تقويت كردن ايده هاي جديد.

-ايجاد سيستم پاداش براي ايده دهندگان.

-ايجاد محيط شاد و مسرت بخش براي كاركنان.

-پرورش تفكر خلاق در سازمان.

رهكارهاي تسهيل در ظهور خلاقيت و  نوآوري

-يورش فكري

-سنتز كردن گروه هاي كاري ( سينكتيكس SYNECTICS )

-سوالات ايده برانگيز

-راه كار دلفي

-گروه اسمي نامنظم

-ايينه مورينو

-ارتباط اجباري

-تجزيه و تحليل مورفولوژيك

-گروه تخيلي

-الگو برداري از طبيعت

-تفكر موازي

تغييرات بنيادي در سالهاي اخير در سطح مديريت در جهان

۱-ذهنيت و نگرش بشر در خصوص پديده مديريت و رهبريت در سازمانها تغيير يافته.

۲-مفهوم و ايده كار كردن افراد در سازمانها بعنوان تصدي يك شغل دچار تغييرات وسيعي شده.

۳-سازمانها بطور فزاينده اي نسبت به بهينه سازي فرهنگ سازماني خود سرمايه گذاري كرده اند.

مجموعه اين تغييرات نمايانگر تحولي عميق در نگرش بشر نسبت به چگونگي عملكرد دنياي جديد سازمانها است. اين تغييرات الگويي مديريت را در قالب گذر از وضعيت گذشته به حال مي توان تصور كرد:

۱-گذر از مديريت به رهبري.

انجام كار فقط از طريق ديگران كارايي چنداني ندارد.مديران بجاي كنترل زيردستان خود بايد در خدمت انان قرار گيرند.

۲-گذر از موانع و مشكلات و رسيدن به فرصتها.

مديران از طريق معاشرت با زير دستان و سرو سامان دهي به كارها به رفع موانع موجود مي پردازند.

۳-گذر از كنترل كاركنان و رسيدن به…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

محصولات مرتبط

مجوز ارسال دیدگاه داده نشده است!

0