قیمت گذاری پیشنهادی در مقابل قیمت گذاری حاشیه ای—بخش I : پیشنهادهای مولد استراتژیک

Pay-as-Bid versus Marginal Pricing—Part I: Strategic Generator Offers (2017)

قیمت گذاری پیشنهادی در مقابل قیمت گذاری حاشیه ای—بخش I : پیشنهادهای مولد استراتژیک

– توضیحات: ۶ صفحه انگلیسی، ۱۸ صفحه ترجمه آماده فارسی (word)

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

– چکیده ترجمه فارسی:

از آنجایی که موافقتها و مخالفتهای با قیمت گذاری  پیشنهادی(PAB)  و حاشیه ای (MP) در حوزه های الکتریسیته کیفی بوده اند , ما به مقایسه کمی رفتار دو بازار پرداخته با این فرض که مولدها , بهترین استراتژی متناظر با یک روش خاص قیمت گذاری را می پذیرند. در بخش i از این تحقیق دو بخشی , فرض کردیم که هزینه های حاشیه ای سیستم برای pab و mp با مشخص بوده توابع تراکم احتمال , تصادفی هستند , و پیشنهادهای استراتژیک مولد را با به حداکثر رسانی بهای مورد انتظار مربوطه از سود مولد بر اساس پارامترهای پیشنهاد , توسعه دادیم . در بخش ii روابط بین هزینه های حاشیه ای سیستم برای هر نوع بازار ویک تقاضای تصادفی مشترک ایجاد شده و به دو بازار اجازه داده تا بوسیله بهای مورد انتظار واریانسهای سود مولد مجزا و پرداخت مشتری مقایسه شوند. این مقایسه هم بصورت نظری و هم شبیه سازی نشان می دهد که : ۱)  انتظار می رود سودهای مولد مجزا  و نیز پرداخت مشتری تحت pab و mp مشابه باشند. ۲) واریانس سودهای مولد مجزا و پرداخت مشتری در mp بیشتر از pab  باشند. نتیجه گیری اصلی آنست که هر چند mp و pab سود مولد مورد انتظار و پرداخت مشتری مشابهی را پس می دهند , ریسک عدم براورده سازی بهای مورد انتظار تحت mp بیش از pab  می باشد.

اصطلاحات مهم : سود مورد انتظار , قیمت گذاری حاشیه ای , قیمت پیشنهادی , بازار کاملا رقابتی , پیشنهادهای استراتژیک , هزینه حاشیه ای سیستم , عدم قطعیت

 

دانلود متن کامل فارسی (قیمت ۱۲۰۱۶ تومان)

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

3 × پنج =

0