عنوان مقاله بیس حسابداری : چگونه حسابداری آغاز می شود: شکل گیری هدف و یکپارچگی زیرساخت

How accounting begins: Object formation and the accretion of infrastructure (2015)

عنوان مقاله بیس حسابداری : چگونه حسابداری آغاز می شود: شکل گیری هدف و یکپارچگی زیرساخت

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

11 − هشت =

0