عنوان مقاله بیس :ادراکات مدیریت ارشد از گروههای آرمانی: مطالعه ای از بازار بیمه عمومی انگلستان

Senior management perceptions of aspirational groups: A study of the UK general insurance market (2015)

عنوان مقاله بیس :ادراکات مدیریت ارشد از گروههای آرمانی: مطالعه ای از بازار بیمه عمومی انگلستان

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

20 + 14 =

0