عنوان مقاله بیس : آیا سرمایه گذاری مستقیم خارجی مانع کیفیت زیست محیطی در کشورهای با درآمد بالا،

Does foreign direct investment impede environmental quality in high middle- and low-income countries? (2015)

عنوان مقاله بیس : آیا سرمایه گذاری مستقیم خارجی مانع کیفیت زیست محیطی در کشورهای با درآمد بالا، متوسط و کم می شود؟

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

10 + 8 =

0