علي (ع)

علي (ع)

(۳۴ صفحه) ورد

عنوان                                صفحه

 

مقدمه                                     ۱

پيشگفتار                                  ۳

بررسي علي (ع) در اديان مختلف                      ۷

ترجمه متن انگليسي                             ۸

علي (ع) و پيشگويي حضرت داوود                      ۸

علي (ع) و استمداد حضرت سليمان (ع)                 ۹

ترجمه لوح سليمان                                 ۱۱

از سفارشات امام علي (ع) به فرزندش حسن بن علي (ع)                ۲۰

فرمان امير المومنين علي (ع) به مالك اشتر                              ۲۴

خطبه شقشقه                                            ۳۰

منابع و ماخذ                                              ۳۵

درس روش تحقيق دكتر اصفهاني

………………………….

…………………………

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

محصولات مرتبط

مجوز ارسال دیدگاه داده نشده است!

0