عزت نفس سازمانی پی یرس و همکاران ۱۹۸۹

نام پرسشنامه : عزت نفس سازمانی پی یرس و همکاران ۱۹۸۹

 روایی و پایایی: دارد

طریقه نمره دهی: دارد

منبع: دارد

توضیحات:

این پرسشنامه دارای ۱۱ ماده می­باشد که هر ماده روي يك مقياس ۵ درجه­اي از ۱(خيلي كم) تا ۵ (خيلي زياد) پاسخ داده می شود. این مقیاس برای اولین بار توسط دمیری (۱۳۹۰) ترجمه و برای اجرا تنظیم گردیده است. پی­یرس و دیگران (۱۹۸۹) ضریب پایایی این مقیاس را با استفاده از روش آلفای کرونباخ ۸۹/۰ و ضریب اعتبار آن را ۷۶/۰ گزارش کرده­اند. لانس و براون[۱](۲۰۱۸) نیز ضریب آلفای کرونباخ برای این پرسشنامه را ۹۱/۰ گزارش کرده­اند. (به نقل از دمیری، ۱۳۹۰).

منبع

دمیری، حجت. (۱۳۹۰). اثربخشی آموزش مدیریت جامع استرس بر كاهش استرس شغلی, فرسودگی شغلی، علایم افسردگی و علایم عمومی اختلالات روان تنی در كاركنان شركت ملی حفاری ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد، چاپ نشده. دانشگاه شهید چمران اهواز.

 

قیمت: ۴۵۰۰ تومان

 

[۱]. Launce & Browne

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

چهار × 1 =

0