طرح كشت يونجه و توليد علوفه (به مساحت ۴۰۰ هكتار)

طرح كشت يونجه و توليد علوفه
(به مساحت ۴۰۰ هكتار)

(۱۴ صفحه)  pdf

موضوع طرح: طرح كشت يونجه و توليد علوفه
(به مساحت ۴۰۰ هكتار)
دستگاه صادره كننده مجوز: وزارت جهاد كشاورزي
ظرفيت اسمي توليدات: ۳۲۰۰ تن
نوع توليدات: يونجه جهت توليد علوفه
تعداد شاغلين: ۲۳ نفر
سرمايه گذاري كل طرح: ………………………………

………………………………………..

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

محصولات مرتبط

مجوز ارسال دیدگاه داده نشده است!

0