طرح توجيهي خشك كردن ذرت

طرح توجيهي خشك كردن ذرت

(۱۷ صفحه)  pdf

موضوع طرح : خشك كردن ذررت تر
نوع توليدات : ذرت خشك شده
تعداد شاغلين : ۱۸
مشخصات سرمايه گذاري طرح (ارقام به ميليون ريال)
سرمايه گذاري كل طرح : ۳۵۱۴
سرمايه گذاري ثابت : ۳۳۸۱
سرمايه در گردش : ۴۰
در آمد ساليانه: ۱۵۴۰
سود ويژه …………………………………….

……………………………….

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

محصولات مرتبط

مجوز ارسال دیدگاه داده نشده است!

0