طرح توجيهي توليد محصولات خارج از فصل در گلخانه (صيفي جات گلخانه اي)

طرح توجيهي توليد محصولات خارج از فصل در گلخانه (صيفي جات گلخانه اي)

( ۱۵صفحه)  pdf

خلاصه طرح:
موضوع طرح:
دستگاه صادره كننده مجوز:
ظرفيت اسمي توليدات: ۹۷۳ تن
نوع توليدات:
تعداد شاغلين: ۹ نفر
سرمايه گذاري كل طرح: ۲۱۳۴٫۳۹ ميليون ريال
سرمايه گذاري ثابت: ۲۰۲۳٫۱۱ ميليون ريال
سرمايه در گردش: ۱۱۱٫۲۹ ميليون ريال
درآمد ساليانه: ۲۶۰۸٫۹۰ ميليون ريال
سود ويژه: ۱۲۳۱٫۴۵ ميليون ريال
دوره بازگشت سرمايه: ۱٫۶ سال
نرخ بازدهي سرمايه: % ۶۳٫۱ درصد
مشخصات سرمايه گذاري طرح:
وزارت جهاد كشاورزي
توليد محصولات خارج از فصل در گلخانه
(صيفي جات گلخانه اي)
خيار، گوجه فرنگي و بادمجان گلخانه اي

مقدمه:
نرخ بالاي رشد جمعيت از يك سو و كاهش وسعت اراضي حاصلخيز به دليل توسعه روزافزون
شهرها و مناطق صنعتي از سوي ديگر، ضرورت استفاده بهينه از امكانات موجود را بيش از پيش
مينمايد. بطور كلي افزايش توليد محصولات كشاورزي به دو طريق ميسر ميباشد ،يكي از طريق
افزايش سطح زير كشت …………………………………………….

………………………………………………………

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

محصولات مرتبط

مجوز ارسال دیدگاه داده نشده است!

0