شناسایی نقش هنرستانهای کشاورزی بر دانش، بینش و مهارت هنرجویان درزمینه مدیریت توسعه پایدار کشاورزی

دانلود پروپوزال آماده: شناسایی نقش هنرستانهای کشاورزی بر دانش، بینش و مهارت هنرجویان درزمینه مدیریت  توسعه پایدار کشاورزی

 

دانلود پروپوزال آماده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها، برگرفته از مقاله های فارسی و ترجمه تخصصی متون مقاله انگلیسی با ترجمه آماده کتاب های خارجی و کتاب های داخلی رشته های مختلف، مناسب برای انجام و نوشتن پروپوزال اصلی و پروپوزال روش تحقیق و آماده کردن پایان نامه، توضیح مولفه های پرسشنامه و مقاله داخلی و خارجی و طرح های تحقیقاتی

قسمت هایی از پروپوزال:

۱- بیان مسأله:

در مدیریت توسعه کشاورزی پایدار، گیاه، خاک و آب و شیوه های مدیریت پایدار نظام های فشرده زراعی و محافظت از طریق مدیریت یکپارچه و تلفیقی آفات در هم آمیخته است. در کشاورزی پایدار حفاظت محیط زیست از دیدگاه اکولوژیکی، خودکفایی غذایی از نظر اقتصادی و جنبه های اجتماعی کشاورزی از دیدگاه جامعه شناسی و اشتغال پایدار و کارآفرینی دانشجویان رشته های کشاورزی، مورد بررسی قرار می گیرد و به بخش کشاورزی و جامعه روستایی به صورت جامع نگریسته می شود (مقدم فرد و همکاران، ۱۳۹۰).

……………………………

 

۲- اهمیت و ضرورت تحقیق:

……………………………

 

۳- پیشینه تحقیق:

هوارد[۱] (۲۰۱۸) عوامل موثر بر توسعه پتانسیل کارآفرینی در جوانان را مورد بررسی قرار داد. وی در این مطالعه اثرات مختلف درونی و بیرونی بر ایجاد ریسک و کارآفرینی را مورد ارزیابی قرار داد. روش انجام مطالعه به صورت توصیفی پیمایشی و ابزار مورد استفاده پرسشنامه و مصاحبه بوده است. نتایج مطالعه وی نشان می دهد که ارائه آموزش های کارآفرینی و فراهم بودن شرایط محیط نقش مهمی در توسعه پتانسیل کارآفرینی در بین جوانان خواهد داشت که نباید از آن غافل بود.

……………………………

 

۴- اهداف تحقیق:

هدف اصلی:

۱- هنرستانهای کشاورزی نقش معنی داری در دانش، بینش و مهارت هنرجویان در زمینه مدیریت توسعه پایدار کشاورزی دارند.

اهداف فرعی:

………………………………………

…………………………………..

۵- فرضيه‏هاي تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۶- سوالات تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۷- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

…………………………………….

…………………………………..

۸- بیان جنبه نوآوری تحقیق:

………………………….

…………………………….

۹- روش شناسی تحقیق:

الف: شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك):

………………………….

…………………………….

ب- متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:

…………………………………….

…………………………………..

ج – شرح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏اي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فيش‏برداري و غيره) گردآوري داده‏ها :

…………………………………….

…………………………………..

د – جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

…………………………………….

…………………………………..

ر- روش نمونه گیری و حجم نمونه:

…………………………………….

…………………………………..

ز- ابزار تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

هـ – روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:

…………………………………….

…………………………………..

منابع :

…………………………………….

…………………………………..

https://lszapi.com/: https://lszapi.com

 

[۱] – Howard

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

8 − 1 =

0