شرايط انعقاد قرارداد ارفاقي

متغیرها: شرايط انعقاد قرارداد ارفاقي،

توضیحات: ۱۵ صفحه فارسی (word) با منابع کامل

دانلود تحقیق آماده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها  که توسط اساتید همان رشته جمع آوری شده و از طریق مقاله های فارسی و ترجمه تخصصی متون مقاله انگلیسی و مقاله بیس پایان نامه با ترجمه آماده کتاب های خارجی و کتاب های داخلی رشته های مختلف تهیه شده و مناسب برای انجام و نوشتن پروپوزال و آماده کردن فصل دوم پایان نامه حقوق، توضیح مولفه های پرسشنامه و مقاله داخلی و خارجی و طرح های تحقیقاتی می باشد.

خلاصه ای از کار:

شرايط انعقاد قرارداد ارفاقي 

در ايران قرارداد ارفاقي از اعمال حقوقي محسوب مي شود. قانون مدني هم مقرراتي عام براي اعمال حقوقي، به ويژه انعقاد عقود مقرر مي نمايد و اين مقررات به عنوان شرايط اساسي عقود در هر عقدي لازم است. (ماده ۱۹۰ ق.م) اما قرارداد ارفاقي از حيث انعقاد محدود به قواعد پيش بيني شده نمي گردد و قانون تجارت هم تشريفات خاصي قائل شده است.

……………..

مبحث اول: شرایط مربوط به طرفین قرارداد ارفاقی 

گفتار اول: شرایط مربوط به تاجر

………………

الف) تاجر بودن فرد[۱]

……………….

ب) حقیقی بودن تاجر 

……………….

ج) عدم محکومیت تاجر به ورشکستگی به تقلب

………………..

مبحث دوم: تشريفات مقدماتي 

……………..

گفتار اول: درخواست قرارداد ارفاقي 

……………..

الف) ضرورت درخواست: 

…………..

ب) چه کسي پيشنهاد قرارداد ارفاقي مي نمايد: 

…………….

ج) قبول اکثريت طلبکاران: 

………………

گفتار دوم: دعوت طلبکارها و مجمع عمومی آنها

……………..

الف) هیئت طلبکاران و ماهیت حقوقی آن

………………

ب) دعوت از طلبکاران: 

……………..

ج) مجمع عمومی طلبکاران: 

………………….

گفتار سوم: موانع تشکيل قرارداد ارفاقي 

الف) ورشکستگي به تقلب: 

…………………

ب) ورشکستگي به تقصير: 

………………

مبحث سوم: تصديق قرارداد ارفاقي[۲] 

…………………..

گفتار اول: اعتراض به قرارداد ارفاقی 

الف) چه کساني حق اعتراض دارند:

…………………

ب) دادرسي اعتراض:

…………..

 

فهرست منابع 

۱- قرآن کریم

۲- اسکینی ربیعا ، حقوق تجارت، کلیات معاملات تجاری، تجار و سازماندهی تجاری، چاپ دوم، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها، ۱۳۸۰٫

۳- اسکینی ربیعا ، ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته، چاپ هشتم، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها، ۱۳۸۴٫

……………………….

……………………..

……………………

 

https://lszapi.com/: https://lszapi.com

 

[۱] . اسکینی ربیعا ، حقوق تجارت، کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی تجاری، چاپ دوم، سمت، ۱۳۸۰، صص ۹۴ به بعد.

[۲] . Homologation du concordat

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

پنج × 1 =

0