شاخص رضایت زناشویی والتر دبلیو . هودسنIMS 1992

نام پرسشنامه : شاخص رضایت زناشویی  والتر دبلیو . هودسنIMS  ۱۹۹۲
Index of Marital Satisfaction (IMS)

 روایی و پایایی: دارد

طریقه نمره دهی: دارد

منبع: دارد

توضیحات:

رضايت‌مندي زناشويي: در اين تحقيق براي سنجش رضايت زناشويي و نحوة تعامل زوجين از شاخص رضايت‌مندي زناشويي ۲۵ سؤالي ‌هادسون استفاده شده است.

الف. شيوه نمره‌گذاري

شاخص رضايت زناشويي مانند اكثر ابزارهاي اندازه‌گيري واليمر ابتدا با معكوس نمودن و جمع كردن نمره‌هاي سؤال‌هاي ۱، ۳، ۵، ۸، ۹، ۱۱، ۱۳، ۱۶، ۱۷، ۱۹، ۲۰، ۲۱ و۲۳ محاسبه مي‌شود، سپس اين نمره‌ها با نمره‌هاي باقي ماندة سؤال‌ها جمع مي‌شود؛ شمارة سؤالات كامل شده كسر مي‌گردد؛ اين رقم در ۱۰۰ ضرب مي‌شود و بر ۶ برابر رقم سؤالات پاسخ داده شده تقسيم مي‌شود. دامنه رقم به دست آمده بين ۰ تا۱۰۰ است. نمره‌هاي بالاتر آن نشانة وسعت يا شدت مشكلات است.

ب. اعتبار

شاخص رضايت زناشويي كه هودسن (۱۹۹۲) تهيه كرده، يك ابزار ۲۵ سؤالي است كه ميزان، شدت يا دامنة مشكلات زن يا شوهر را در رابطه زناشويي ارزيابي مي‌كند. ميانگين آلفاي شاخص رضايت زناشويي ۹۶/۰ است كه نشان دهندة همساني دروني عالي است. شاخص رضايت زناشويي باضريب همبستگي۹۶/۰ در باز آزمايي دو ساعته از يك اعتبار كوتاه مدت عالي برخوردار است. پاسخ دهندگان شاخص رضايت زناشويي كه براي ساختن اين ابزار مورد استفاده قرار گرفته‌اند، عبارت‌اند از افراد مجرد و متأهل، مراجعان مراكز مشاوره و روان درماني و مانند آنها، محصلان دبيرستاني و دانشگاهي و قشرهاي غير محصل. پاسخ دهندگان عمدتأ نژاد قفقازي بودند، اما در بين آنها ژاپني، آمريكايي‌هاي چيني تبار، و شمار معدودي از ساير گروه‌هاي نژادي وجود داشت.

ج. روايي

شاخص رضايت زناشويي، روايي همزمان خوبي دارد و با آزمون سازگاري زناشويي لاك – والاس همبستگي معنا داري نشان مي‌دهد. همچنين اين شاخص از روايي بسيار خوب و با معنايي براي متمايز كردن زوج‌هاي مشكل‌دار و زوج‌هاي ظاهراً بدون مشكل برخوردار است. روايي اين آزمون از طريق روش دو نيمه كردن ۹۸٪ است. علاوه براين، شاخص رضايت زناشويي داراي روايي سازه‌اي خوبي است وبا مقياس‌هايي كه نبايد همبستگي داشته باشد، همبستگي ضعيفي نشان مي‌دهد، و با چندين مقياس كه بايد همبستگي خوبي داشته باشد، مانند مقياس­رضايت جنسي و مشكلات زناشويي همبستگي معناداري نشان مي‌دهد. (به نقل از شایسته و همکاران، ۱۳۸۵).

دراين پژوهش پس از توضيحات لازم به دانش‌پژوهان دربارة اهداف پرسش‌نامه‌ها و توصيه به دقت نكردن بيش از حد به سؤالات و ثبت نخستين جوابي كه به ذهن مي‌رسد، پرسش‌نامه‌ها پخش شد.

منبع

شايسته،گلناز و همكاران، «بررسي رابطه رضايت زناشويي با باورهاي ارتباطي و انتظارات غير منطقي زوجين»، فصلنامه خانواده پژوهي، ش ۷، دوره دوم، پاييز ۱۳۸۵، ص ۱۳۷-۲۲۴٫

 

 

قیمت: ۴۵۰۰ تومان

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

نوزده + 1 =

0