شاخص افت گرمای جدید برای گاو پرواری

A new heat load index for feedlot cattle (2018)

شاخص افت گرمای جدید برای گاو پرواری

– توضیحات: ۱۱ صفحه انگلیسی، ۱۵ صفحه ترجمه آماده فارسی (word)

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

– چکیده ترجمه فارسی:

قدرت پیشگویی تاثیرات متغیرهای اقلیمی شدید بر احشام از نظر کارایی و راحتی حائز اهمیت است. شاخصی که  دما و رطوبت (THI) را با هم ترکیب کرده است بمدت بیش از ۴ دهه برای ارزیابی فشار گرمایی بر گاو مورد استفاده قرار داده است. با اینحال THI دارای متغیرهای اقلیمی مهم مانند بار خورشیدی و سرعت باد (WS,m/s) نیست. همچنین دارای عوامل مدیریتی (تاثیر سایه) یا عوامل حیوانی (تفاوتهای ژنوتایپی) نیست. در ۸ تابستان ، تعداد کلی ۱۱۶۶۹ گوساله پرواری bos Taurus  ، ۲۳۴۴ گوساله پرواری B. Taurus ، ۲۱۴۲ گوساله پروار b.taurus*bos indicus و ۱۵۹۵ گوساله پروار b. indicus برای رشد و آزمایش یک شاخص بار گرمایی (HLI) برای گوساله پرواری مورد استفاده قرار گرفتند.  یک دمای جهانی (black globe) HLI (بر حسب سانتیگراد) ، رطوبت نسبی (بشکل دهدهی RH) ، و WS با استفاده از امتیاز panting (ضربه – تپش- ضربان) (PS) از ۲۴۹۰  گوساله angus ایجاد شد. HLI مرکب از دو بخش بر اساس آستانه دمای BG 25C بوده است: HLIbg>25=8.62+(0.38*RH)+(1.55*bg)-(0.5*ws)+e(2.4-WS) و HLIbg<25=10.66+(0.28*RH)+(1.3*bg)-ws که e مبنای لگاریتم طبیعی می باشد. HLI آستانه ای که در بالاتر از آن گاوهای ژنوتایپهای مختلف گرمای بدنی را کسب کردند برای ۷ ژنوتایب ایجاد شد. آستانه گاو B. Taurus مشکی خارج از سایه ۸۶ بوده است، برای B. indicus (100%) مقدار آستانه ۹۶ بوده است. تنظیمات آستانه برای عواملی شامل رنگ گاو (پوشش) ، وضعیت سلامتی ، دستیابی به سایه ، دمای آب نوشیدنی ، و مدیریت کود تهیه شد. تنظیمات رو به بالا و پایین ممکن هستند ، تنظیمات روبه بالا (+۳ تا +۷) در زمانی انجام شده اند که گاو در معرض سایه بوده است و تنظیمات کاهنده (رو به پایین) مربوط به زمانی بوده که علایم کلینیکی بیماری در گاو مشاهده شده است (-۵). یک اندازه گیری مربوطه ، با مدل بار گرمایی متراکم (AHL) نیز بعد از ایجاد HLI تهیه گردید. AHL اندازه گیری تعادل بار گرمایی حیوان است و بر اساس زمان مجاورت با مقدار بالاتر از HLI آسانه تعیین می شود. THI و ساعات THI (ساعات بالاتر از THI آستانه)  با HLI و AHL مقایسه شده اند. رابطه بین دمای تیمپانیک و HLI و THI میانگین برای ۲۴ ساعت قبلی بترتیب  R2=0.67, P<0.001,R2=0.26,p<0.001 بوده است. R2 رابط بین HLI یا  AHL و PS مثبت بوده است. R2 رابطه بین THI و PS 0.61  بوده است. HLI و AHL در پیشگویی پاسخهای PS ژنوتایپهای مختلف طی دوره های بار گرمایی بالا موفقیت آمیز بوده است.

کلید واژه  ها: شاخص زیست اقلیمی ، گاو گوشتی (beef) ، گاو پرواری ، فشار گرمایی.

 

دانلود متن کامل فارسی (قیمت ۱۲۰۱۶ تومان)

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

پنج × 1 =

0