سیستم بیمه سلامت ایران؛ تجربیات گذشته، چالش های فعلی و استراتژی های آتی

The Iranian Health Insurance System; Past Experiences, Present Challenges And Future Strategies (2016)

سیستم بیمه سلامت ایران؛ تجربیات گذشته، چالش های فعلی و استراتژی های آتی

توضیحات: ۹ صفحه انگلیسی، ۱۸ صفحه فارسی (word)

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

چکیده فارسی

سیستم بهداشت و درمان ایران به طور اولیه سیستمی بر پایه بیمه است. این ساختار می تواند تاثیر مهمی بر روی کارایی و برابری ارائه خدمات بهداشت و درمان در ایران داشته باشد. این مقاله تاریخچه سیستم بهداشت و درمان ایران را مرور می کند و از طریق بررسی نتایج حاصل از مصاحبه با رهبران ایده پرداز کلیدی و شواهد عملی، به تاثیر سیستم بیمه سلامت ایران بر روی عملکرد بهداشت و درمان می پردازد.

روشها: این مرور از روشهای ترکیبی استفاده می کند: مرور ادبیات سیستماتیکی از پایگاههای داده الکترونیکی انجام شده است که با جستجوهای دستی از کتاب ها و ژورنالهایی چون انتشارات Government و سایر ادبیات خاکستری تکمیل شده است. مسائل شناسایی شده از طریق مصاحبه های نیمه ساختارمند با خبرگان کلیدی در سیستم های بهداشت و درمان ایران بیان می شود. مصاحبه ها پس از ضبط رونویسی شده اند، کد گذاری و طبقه بندی شده و به صورت شماتیک تحلیل می شوند. شواهد عملی نیز به منظور تایید یا رد نظرات بیان شده در مصاحبه ها مورد استفاده قرار می گیرند.

نتایج: شانزده مصاحبه با خبرگان اصلی انجام شده است و به صورت ناشناس ارائه می گردد. این مصاحبه ها بسیاری از مسائل را در ۵ مساله اصلی خلاصه می کنند: افزایش مخارج حوزه سلامت، فقدان ارزیابی سیستماتیک فناوری ، منابع مالی بسیار محدود ، مدیریت چالش ها و قوانین و مقررات، و جمعیت بیمه نشده .

نتیجه گیری: محدوده گسترده ای از مسائل؛ کارایی، کیفیت و برابری خدمات ارائه شده توسط سیستم بهداشت و درمان ایران را تحت تاثیر قرار می دهد. اولین و مهم ترین گام بهبود کارایی ، کیفیت و برابری سیستم بیمه سلامت است که تمرکز آن بر سیاست گذاری های مبتنی بر شواهد عملی باشد تا بتوان اصلاحاتی امکان پذیر، منطقی، و جامع ایجاد کرد.

کلمات کلیدی: سلامت، بیمه، استراتژی، ایران

 

دانلود متن کامل فارسی (قیمت ۱۲۰۱۶ تومان)

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

سه × 3 =

0