سیاست های پایداری سازمانی و رفتار سبز کارکنان: نقش میانجی ادراک ها از جو کاری

Organisational sustainability policies and employee green behaviour: The mediating role of work climate perceptions (2014)

سیاست های پایداری سازمانی و رفتار سبز کارکنان: نقش میانجی ادراک ها از جو کاری

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

مجوز ارسال دیدگاه داده نشده است!

0