سيستم پاداش و ارزيابي عملكرد منابع انساني

دانلود پروپوزال آماده: سيستم پاداش و ارزيابي عملكرد منابع انساني

 

دانلود پروپوزال آماده مدیریت با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها، برگرفته از مقاله های فارسی و ترجمه تخصصی متون مقاله انگلیسی با ترجمه آماده کتاب های خارجی و کتاب های داخلی رشته های مختلف، مناسب برای انجام و نوشتن پروپوزال اصلی و پروپوزال روش تحقیق و آماده کردن پایان نامه، توضیح مولفه های پرسشنامه و مقاله داخلی و خارجی و طرح های تحقیقاتی

قسمت هایی از پروپوزال:

۱- بیان مسأله:

تقريبا هر شركتي داراي يك سيستم مديريت عملكرد است؛ سيستمي كه انتظار مي رود بتواند اهداف مهمي در زمينه مديريت سرمايه انساني را تحقق بخشد. اين اهداف معمولا شامل ترغيب عملكرد، كمك به افراد براي بهبود مهارت هايشان، ايجاد يك فرهنگ عملكرد، تصميم گيري در مورد افرادي كه بايد مورد تشويق قرار گيرند، حذف افرادي كه عملكرد مناسبي ندارند و كمك به اجراي سياست هاي شغلي مي شود. مي توان گفت سيستم مديريت عملكردي كه توانايي تحقق بخشيدن به اين اهداف را داشته باشد مي تواند كمك زيادي به كارآمدي شركت بكند (ادوارد[۱]، ۲۰۱۷).

……………………………

 

۲- اهمیت و ضرورت تحقیق:

محیط کار انسان به مثابه منزل دوم او می باشد و چه بســــا کسانی عمده ساعات شبانه روز خود را در محیط کارشــان به سر می برند. بنابراین بدیهی است که محیط کار نیز بایستی همچون خانه برآورنده حداقلی نیازهای روحی و روانی افراد باشد تا آنها ضمن کسب درآمـــد و ارتقای سطح دانش و مهارت حرفه ای خود به خدمتی صادقانه و موثر بپردازند.

……………………………

 

۳- پیشینه تحقیق:

ساجویبه و همکاران (۲۰۱۳) اثر پاداش روی عملکرد منابع انسانی را در شرکت های صنعتی کشور نیجریه مورد بررسی قرار دادند. آنها در این مطالعه از ۱۰۰ شرکت صنعتی انتخاب شده اطلاعات را جمع آوری کردند. نتایج آنها نشان داد که رابطه معنی دار بین پاداش های درونی و بیرونی با عملکرد کارکنان وجود دارد.

……………………………

 

۴- اهداف تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۵- فرضيه‏هاي تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۶- سوالات تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۷- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

…………………………………….

…………………………………..

۸- بیان جنبه نوآوری تحقیق:

………………………….

…………………………….

۹- روش شناسی تحقیق:

الف: شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك):

………………………….

…………………………….

ب- متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:

…………………………………….

…………………………………..

ج – شرح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏اي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فيش‏برداري و غيره) گردآوري داده‏ها :

…………………………………….

…………………………………..

د – جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

…………………………………….

…………………………………..

ر- روش نمونه گیری و حجم نمونه:

…………………………………….

…………………………………..

ز- ابزار تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

هـ – روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:

…………………………………….

…………………………………..

منابع :

…………………………………….

…………………………………..

https://lszapi.com/: https://lszapi.com

 

[۱] – Edward

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

نوزده + پانزده =

0