سئوالات آزمون استخدامی بانک تجارت

سئوالات آزمون استخدامی بانک تجارت

(۲۳ صفحه)  pdf

زبان و ادبیات فارسی
۱٫ در کدام گزینه غلط نگارشی و املایی وجود ندارد؟
۱) او از امکانات بسیار خوبی برخوردار است.
۲) به فص لهاي دیگر این کتاب ملاحظه کنید.
۳) شام نتوانستند میل کنند خدا انشاءالله صحت بدهد.
۴) این نیز باز می گردد به تصوري که معماران بناء از بهشت داشته اند.
۲٫ در کدام گزینه معنی عبارت زیر، به درستی ذکر شده است؟
.« و دیگر روز رقعتی نبشت به امیر و حال باز نمود »
۱) روز دیگر نامه اي نوشت و در آن حال امیر را پرسید.
۲) روز دیگر در نامه اي براي امیر، شرح حال خود را نوشت.
۳) روز بعد در نامه اي که براي امیر نوشت ماجرا شرح داد.
۴) روز بعد، درباره اوضاع و امور کشور، براي امیر نامه اي نوشت.
به عنوان پیک، اشاره …………………………………….

…………………………………………

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

محصولات مرتبط

مجوز ارسال دیدگاه داده نشده است!

0