سؤالات آزمونهاي استخدامی رشته مدیریت

سؤالات آزمونهاي استخدامی رشته مدیریت

( ۳۲صفحه) PDF

سؤالات اقتصاد خرد
۱٫ شیب منحنی امکانات تولید چگونه است؟
۱) همیشه مثبت ۲) همیشه منفی
۳) همیشه صفر ۴) می تواند مثبت یا منفی باشد
۲٫ کدام گزینه یکی از سوالات مهم هر اقتصاد است؟
۱) با چه قیمتی کالا تولید شود؟ ۲) چگونه کالا به فروش رسد؟
۳) با چه قیمتی کالا به فروش رسد؟ ۴) چگونه کالا تولید شود؟
۳٫ در یک اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد وظیفه دولت چیست؟
۱) دخالت در امر توزیع ۲) دخالت در امر تولید
۳) دخالت در بازار ۴) عدم دخالت در بازار

…………………………………

………………………………..

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

محصولات مرتبط

مجوز ارسال دیدگاه داده نشده است!

0