رفتار غیر اخلاقی زنجیره تامین و تداوم رابطه: استفاده از رویکرد PLS برای تست اثرات تعدیل کننده عدالت درون سازمانی

Supply chain unethical behavior and continuity of relationship: Using the PLS approach for testing moderation effects of inter-organizational justice (2015)

رفتار غیر اخلاقی زنجیره تامین و تداوم رابطه: استفاده از رویکرد PLS برای تست اثرات تعدیل کننده عدالت درون سازمانی

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

12 + نه =

0