رفتار شهروندی سازمانی

متغیرها: رفتار شهروندی سازمانی،

توضیحات: ۱۲ صفحه فارسی (word) با منابع کامل

دانلود تحقیق آماده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها، برگرفته از مقاله های فارسی و ترجمه تخصصی متون مقاله انگلیسی و مقاله بیس پایان نامه با ترجمه آماده کتاب های خارجی و کتاب های داخلی رشته های مختلف، مناسب برای انجام و نوشتن پروپوزال و آماده کردن فصل دوم پایان نامه مدیریت اجرایی، mba، DBA، تحول، بحران و مدیریت سایر گرایش ها، توضیح مولفه های پرسشنامه و مقاله داخلی و خارجی و طرح های تحقیقاتی

خلاصه ای از کار:

رفتار شهروندی سازمانی

– مقدمه

یکی از مسائل مهم و اساسی مورد مطالعه روانشناسی صنعتی و سازمانی و نیز رشته های وابسته، برانگیختن کارکنان به کار و فعالیت بیشترر آنان است. ( جعفری و همکاران ؛ ۱۳۹۰ ،ص ۴۸ )

در مکاتبات اولیه مدیریت، افراد با رفتارهایی ارزیابی می شدند که در شرح شغل و شرایط احراز از شاغل انتظار می رفت، ولی امروزه رفتارهایی فراتر از آنها مد نظر قرار گرفته است که جزء جدایی ناپذیری در مدیریت عملکرد محسوب شده و در جنبه های مختلف سازمانی وارد شده اند . این رفتارها با مفاهیم رفتارهای فرانقشی ، رفتارهای خودجوش و یا رفتار شهروندی سازمانی مورد توجه قرار گرفته اند. ( خالصی و همکاران؛ ۱۳۸۸، ص ۷۶ ) ……….

…………

– رفتار شهروندی سازمانی چیست؟

…………

– تعریف رفتار شهروندی سازمانی

………………….

– ابعاد رفتار شهروندی سازمانی

………..

– کارکردهای رفتار شهروندی سازمانی:

…………..

– انواع رفتار شهروندی سازمانی

…………….

– رفتار شهروندي سازمانی رهبرمدار

……………

– تئوری مبادله اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی:

…………..

– رابطه متقابل رهبر عضو رفتار شهروندی سازمانی

………….

–  عوامل تاثیرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی

………………

پيامدها و نتايج رفتار شهروندي سازماني

………………

منابع فارسی

 

۱-آذر، عادل ؛ مومنی، منصور، آمار و کاربرد آن در مدیریت ، چلد اول، ۱۳۹۰، انتشارات سمت، چاپ هجدهم

۲-امیرکبیری، علیرضا؛ خدایاری، ابراهیم؛ نظری، فرزاد؛مرادی، محمد، بررسی رابطه بین سبک های رهبری تحول آفرین و تبادلی با تعهد سازمانی کارکنان، فرهنگ مدیریت، ۱۳۸۵، سال چهارم، شماره ۱۴، ص ۱۴۲-۱۱۷

۳-براتی، هاجر؛ عریضی، حمیدرضا؛ نوری، ابوالقاسم، رابطه ساده و چندگانه عدالت سازمانی با عملکرد شغلی در شرکت ذوب آهن اصفهان، چشم انداز مدیریت، ۱۳۸۸، شماره ۳۳، ص ۲۸-۹

……………..

……………

 

 

 

 

 

 

قیمت ۸۰۰۰ تومان

https://lszapi.com/: https://lszapi.com

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

2 × 2 =

0