رابطه ي فقر و خشونت

رابطه ي فقر و خشونت

(۳۱ صفحه ورد)

فهرست مطالب

بيان مسأله ………………………………………………………………………………………………………..

مسأله

فرضيه

هدفهاي تحقيق

ضرورت تحقيق

تعيين و طبقه بندي متغيرها

فصل دوم

نظريه ها

پژوهش هاي داخلي

پژوهش هاي خارجي

فصل سوم

نوع پژوهش

روش نمونه برداري

ابزار پژوهش

تجزيه و تحليل اطلاعات

منابع

***************

خشونت يكي از عواطف مهم انفعالي است كه كار با اهميتي براي انسان انجام مي دهد، يعني به او در حفظ و نگهداري خويش كمك مي كند. قرآن كريم متذكر مي شود «با كفاري كه در برابر گسترش اسلام ايستادگي مي كنند با خشونت و شدت رفتار شود» (نجاتي، عثمان، ۱۹۶۹) از سوي ديگر قرآن كريم ما را به كنترل خشونت سفارش مي كند. زيرا هنگام خشم……………………………………………………………

……………………………………………………………

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

محصولات مرتبط

مجوز ارسال دیدگاه داده نشده است!

0