رابطه هورمون پاراتیروئید و ویتامین d, کلسیم سرم در میان زنان حامله دیابتی و غیر دیابتی و نوزادان آنها

Serum calcium, vitamin D and parathyroid hormone relationship among diabetic and non-diabetic pregnant women and their neonates (2019)

رابطه هورمون پاراتیروئید و ویتامین d, کلسیم سرم در میان زنان حامله دیابتی و غیر دیابتی و نوزادان آنها

– توضیحات: ۶ صفحه انگلیسی، ۱۳ صفحه ترجمه آماده فارسی (word) (مقاله با ترجمه)

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

– چکیده ترجمه فارسی:

هدف: هدف مطالعه جاری تعیین شیوع نرمی استخوان و بیماریهای کمبود ویتامین D در میان زنان حامله دیابتی و غیردیابتی و نوزادان آنها می باشد.

روشها: آیتمهای زیر از آزمایش خون  ۳۲ زن حامله غیر دیابتی و ۱۶ زن حامله با دیابت دوره بارداری و ۸ زن حامله دیابتی  نوع I و نوزادان آنها اندازه گیری شد: کلسیم سرم, فسفر, فسفات آلکالین ناپایدار با گرما, ویتامین D 25(oh) , و PTH.

نتایج: در میان ۳۲ مورد غیر دیابتی , ۴ مورد (۱۲٫۵%) , ۴ تا از ۱۶ مورد دیابت دوره باردادی (۲۵%) و ۵ مورد از ۸ آیتم دیابت نوع I (62.5%) دارای نرمی استخوان بیوشیمیایی بوده اند.غلظت میانه ویتامین d 25(0h) در گروه غیر دیابتی (۶۲٫۵%) ۱۷٫۱۸±۹٫۸۸ng/ml بوده است. غلظت میانه این آیتم در گروه دیابتی بارداری ۱۴٫۷۵ ± ۶٫۹۰ ng/ml و در گروه دیابتی نوع i , 7.81 ± ۳٫۷۹ ng/ml بوده است. ۵۰% نوزادان زنان حامله معمولی دارای کمبود ویتامین دی و ۵۰% آنها دارای نارسایی این ویتامین بوده اند. همچنین ۴۰% از نوزادان زنان باردار دیابتی دارای کمبود ویتامین d و ۴۰% نیز دارای نارسایی این ویتامین بوده اند.

نتیجه گیری: کمبود ویتامین D و نرمی استخوان بیوشیمیایی در درصد شاخصی از زنان حامله معمولی و نوزادان آنها دیده شده است. زنان دیابتی باردار و زنام دیابتی نوع ۱ بیشتر در معرض توسعه کمبود ویتامین d و نرمی استخوان شیمیایی می باشند.

 

کلیدواژگان: نرمی استخوان , بیماریهای کمبود ویتامین D , زنان حامله دیابتی و غیر دیابتی, نوزاد

 

دانلود متن کامل فارسی (قیمت ۱۲۰۱۶ تومان)

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

بیست − 2 =

0