در خصوص کسری بودجه برنامه های حق بازنشستگی مزایای تعریف شده چه باید کرد؟

What Should Be Done About The Underfunding Of Defined Benefit Pension Schemes? (2016)

در خصوص کسری بودجه برنامه های حق بازنشستگی مزایای تعریف شده چه باید کرد؟

توضیحات: ۴۲ صفحه انگلیسی، ۲۰ صفحه فارسی (word)

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

چکیده فارسی

کسری بودجه طرح های بازنشستگی با مزایای تعریف شده (DB) در سراسر دنیای غرب رایج است و ایرلند نیز از این امر مستثنی نیست. این مقاله کسری بودجه برنامه های DB را مورد بررسی قرار داده و روش های مختلف پوشش دادن این مساله را مورد بحث قرار می دهد. این مقاله به طور انتقادی برنامه های مختلف بیمه با پشتوانه دولتی را در شرکت سهامی تضمین مزایای بازنشستگی آمریکا (PBGC ) و صندوق ضمانت بازنشستگی بریتانیا (PPF) مورد بررسی قرار می دهد که بر اساس معرفی نرخ گذاری عوارض مبتنی بر ریسک است. مفسران، برخی از انواع برنامه های نوع دوم را در ایرلند پیشنهاد داده اند. این مقاله همچنین برنامه های دیگری را آزمون می کند که به درک پویایی های سطح کسری بودجه و نحوه تاکید و حل آنها کمک می کند. در نهایت ریسک های برنامه های DB را مورد مطالعه قرار می دهد و جزییاتی در خصوص تاثیر آن بر ساز و کارهایی که سطوح مختلف کسری بودجه را در ایرلند هدف قرار می دهد، بیان می کند.

 

دانلود متن کامل فارسی (قیمت ۱۲۰۱۶ تومان)

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

نوزده + 1 =

0