دانلود پروپوزال آماده: اثر میدان مغناطیسی بر ویژگی‌های کوانتومی و پذیرفتاری دیامغناطیسی نقطه‌ها و پادنقطه‌های هیدروژنی مدور

دانلود پروپوزال آماده: اثر میدان مغناطیسی بر ویژگی‌های کوانتومی و پذیرفتاری دیامغناطیسی نقطه‌ها و پادنقطه‌های هیدروژنی مدور

دانلود پروپوزال آماده و پروپوزال تکمیل شده فیزیک ماده چگال با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها، برگرفته از مقاله های فارسی و ترجمه تخصصی متون مقاله انگلیسی با ترجمه آماده کتاب های خارجی و کتاب های داخلی رشته های مختلف، مناسب برای انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و انجام پایان نامه دکتری و نوشتن پروپوزال اصلی و پروپوزال آماده روش تحقیق ، توضیح مولفه های پرسشنامه و مقاله داخلی و خارجی و طرح های تحقیقاتی

قسمت هایی از پروپوزال:

۱- بیان مسأله:

بررسی سیستم‌های کولنی در نانو‌ساختارهای کوانتومی از نقطه‌نظر کاربرد نتایج به‌دست آمده، در یک ساختار از نسل جدید وسایل نیمرسانای ناهمگن، دارای اهمیت است. می‌دانیم که با تغییر ابعاد ساختارهای نیمرسانا، انرژی بستگی ناخالصی تغییر می‌کند. به همین دلیل، تاثیر حالت‌های ناخالصی در نیمرساناهای کم ‌بعد اهمیت بیشتری دارد. طیف انرژی ناخالصی در چاه کوانتومی[۱] (QW)، سیم کوانتومی[۲] (QWr) و نقطه‌ی کوانتومی[۳] (QD) را می‌توان با میدان‌های خارجی نیز اداره کرد [۱]. در دهه‌های اخیر، پیشرفت‌هایی در روش‌های رشد بلور همچون قلمزنی[۴]، همسو‌سازی بافت‌های مولکولی[۵] (فرآیند رشد یک بلور در یک جهت معین، برروی یک بلور دیگر، که جهت آن توسط بلور زیرین مشخص می‌شود. ایجاد لایه‌های مختلف در قرص‌های نیمرسانا، مثل آنچه در مدارهای یکپارچه بکار می‌رود، نوعی وسیله برای این فرآیند است. بعلاوه، همبافت‌سازی برای ساخت وسایل اپتوالکترونیکی بکار می‌رود) و غیره، هم‌اکنون امکان ساخت نقطه‌های کوانتومی را فراهم ساخته است. خواص غیرعادی نیمرساناهای کم ‌بعد در اندازه‌ی نانومتری (محدودیت سه‌بعدی در مقیاس نانو بر حامل‌های بار) ماهیت ماده را کاملاً کوانتومی می‌سازد. پدیده‌های جدید بسیاری در این سیستم‌های نیمرسانای کم‌ بعد کشف شده‌ است. بنابراین، نقطه‌های کوانتومی توجه بیشتری را، بخصوص به خاطر امکان کاربرد‌ در وسایل اپتیکی،  به خود جلب کرده‌اند. نقطه‌های کوانتومی به  اشکال مختلفی مثل دیسک شکل، استوانه‌ای، کروی و غیره، ساخته می‌شوند. بررسی حالت‌های ناخالصی در شبکه‌ی بلور، اخیراً توجه قابل ملاحظه‌ای به خود جلب کرده است. از نقطه‌نظر محدودیت کوانتومی، ناخالصی‌ها در نیمرسانا بر خواص الکتریکی، اپتیکی و انتقالی آن تأثیر می‌گذارد.

……………

 

ادبیات تحقیق

واحدهای اتمی[۶]

 

در این پایان‌نامه در تمامی محاسبات از واحد‌های اتمی استفاده می‌کنیم که  ،  و  ، بنابراین  شعاع مؤثر بوهر، به عنوان واحد طول، و انرژی مؤثر ریدبرگ  به عنوان واحد انرژی محسوب میشود.  با بسامد سیکلوترون ، بعنوان میدان مغناطیسی بدون بعد استفاده می‌شود. از آنجا که ، بنابراین در این واحد‌ها  می‌شود. مقدار  معادل است با میدان مغناطیسی  [۴۶]. بعنوان مثال، برای ماده‌ی GaAs با جرم مؤثر و ثابت دی‌الکتریک، شعاع موثر بوهر برابر است با  و انرژی موثر ریدبرگ برابر R*=5.2 meV  می‌باشد [۴۷].

 

……………………………

 

۲- اهمیت و ضرورت تحقیق:

 

 

……………………………

 

۳- پیشینه تحقیق:

 

 

……………………………

 

۴- اهداف تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۵- فرضيه‏ هاي تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۶- سوالات تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۷- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

…………………………………….

…………………………………..

۸- بیان جنبه نوآوری تحقیق:

………………………….

…………………………….

۹- روش شناسی تحقیق:

الف: شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك):

………………………….

…………………………….

ب- متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:

…………………………………….

…………………………………..

ج – شرح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏اي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فيش‏برداري و غيره) گردآوري داده‏ها :

در این پایان‌نامه ویژه انرژی‌ها و ویژه توابع نقطه و پادنقطه‌ی کوانتومی دوبعدی، با ناخالصی هیدروژنی در مرکز آن و با پتانسیل محدود‌کننده‌ی بی‌نهایت، محاسبه می‌شود. سپس با استفاده از روش اختلال، که برتری آن نسبت به روش وردشی در تحقیقات پیشین به اثبات رسیده است، اثر میدان مغناطیسی عمود بر سطح نقطه و پادنقطه‌ی هیدروژنی، بررسی شده و ویژه توابع و ویژه مقادیر اختلالی را بدست خواهیم آورد و در ادامه با استفاده از نتایج بدست آمده، پذیرفتاری دیامغناطیسی، انرژی بستگی[۷] الکترون، تصحیح نسبیتی و برهم‌کنش اسپین مدار نقطه و پادنقطه‌ی هیدروژنی، در غیاب و حضور میدان مغناطیسی، محاسبه خواهد شد. در این تحقیق معادلات دیفرانسیل، حل انتگرال‌ها و محاسبات عددی توسط نرم افزارهای میپل۱۳[۸] و متمتیکا[۹]، انجام شده است و رسم نمودارها در نرم‌افزار اورجین[۱۰]، صورت گرفته است.

…………………………………..

د – جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

…………………………………….

…………………………………..

ر- روش نمونه گیری و حجم نمونه:

…………………………………….

…………………………………..

ز- ابزار تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

هـ – روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:

…………………………………….

…………………………………..

منابع :

…………………………………….

…………………………………..

https://lszapi.com/: https://lszapi.com

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد ، انجام پایان نامه دکتری، انجام رساله دکتری، نوشتن پروپوزال، انتخاب موضوع پایان نامه، مشاوره پایان نامه دکتری،  پروپوزال آماده، پروپوزال تکمیل شده، نمونه پروپوزال پر شده

 

[۱] Quantum Well

[۲] Quantum Wire

[۳] Quantum Dot

[۴] Etching

[۵] Molecular beam epitaxy

[۶] Atomic units

[۷]  Binding energy

[۸]  Maple13

[۹]  Mathematica

[۱۰]  Origine

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

2 + چهارده =

0