دانلود نمونه پروپوزال موضوع: بررسی صور بلاغی در خطبه‌های حضرت زینب۳

دانلود نمونه پروپوزال موضوع: بررسی صور بلاغی در خطبه‌های حضرت زینب۳

نمونه پروپوزال تکمیل شده و آماده رایگان مدیریت و روانشناسی و کامپیوتر و پزشکی و حسابداری و فرم نمونه پر شده پروپوزال دکتری و ارشد برای روش تحقیق رایگان. فرم خام پروپوزال علوم تربیتی و پروپوزال آماده و نمونه کشاورزی، حسابداری، پزشکی، عمران، فنی و مهندسی.

قسمت هایی از پروپوزال:

بیان مسأله

در این تحقیق محقق بر آن است تا با بررسی خطبه‌های حضرت زینب۳ در کوفه، شام و مجلس ابن‌زیاد، صور خیال به‌کاررفته در آن سخنان و دلیل گزینش آن را بیان نماید. همچنین رابطه و تأثیر جو حاکم در زمان آن حضرت و شرایط زمانی ایشان را در گزینش آن صور خیال بیان نماید. همچنین تفاوت‌های صور خیال به‌کاررفته در سه خطبه را نیز بیان کند. تصویرهای بیانی در خطبه‌های حضرت زینب۳ تاکنون موردمطالعه سبک‌شناختی قرار نگرفته‌اند. در این پژوهش با مبنا قرار دادن سبک‌شناسی این تصویرها سعی بر آن خواهد بود که دلالت‌های نهفته در فراسوی این سبک‌ها و تصویرها بازشناسی و بازخوانی شوند؛ این سبک‌شناسی با مسائل زبان‌شناسی پیوند خواهد خورد و در تمام فصول، خطبه‌ها بر اساس موضوعات علم بلاغت سبک‌شناسی و دسته‌بندی‌شده و تا حد توان به چرایی مندرج در بخش سؤال‌ها پاسخ خواهد داد.

،………………………………………

 

۲- اهمیت و ضرورت تحقیق:

……………………………

 

۳- پیشینه تحقیق:

……………………………

 

۴- اهداف تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۵- فرضيه ‏هاي تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۶- مدل تحقیق

…………………………

……………………………..

۷- سوالات تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۸- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

…………………………………….

…………………………………..

۹- بیان جنبه نوآوری تحقیق:

………………………….

…………………………….

۱۰- روش شناسی تحقیق:

الف: شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك):

………………………….

…………………………….

ب- متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:

…………………………………….

…………………………………..

ج – شرح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏اي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فيش‏برداري و غيره) گردآوري داده‏ها :

…………………………………….

…………………………………..

د – جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

…………………………………….

…………………………………..

ر- روش نمونه گیری و حجم نمونه:

…………………………………….

…………………………………..

ز- ابزار تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

هـ – روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:

…………………………………….

…………………………………..

منابع :

…………………………………….

…………………………………..

https://lszapi.com/: https://lszapi.com

نمونه پروپوزال کارشناسی ارشد و دکتری روانشناسی، مدیریت، علوم تربیتی، حسابداری و حقوق و پروپوزال آماده دکتری حقوق، کامپیوتر و تربیت بدنی و پروپوزال تکمیل شده و پر شده مدیریت و حسابداری و روانشناسی. پرسشنامه آماده و مقاله بیس پایان نامه. انجام پروپوزال و پایان نامه دکتری و ارشد

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

دو × 1 =

0