دانلود نمونه پروپوزال موضوع: بررسي تاثير نظام نگهداشت نيروي انساني بر بهره­وري سازماني در شركت سهامي مخابرات استان هرمزگان 

دانلود نمونه پروپوزال موضوع : بررسي تاثير نظام نگهداشت نيروي انساني بر بهره­ وري سازماني در شركت سهامي مخابرات استان هرمزگان 

نمونه پروپوزال تکمیل شده و آماده رایگان مدیریت و روانشناسی و کامپیوتر و پزشکی و حسابداری و فرم نمونه پر شده پروپوزال دکتری و ارشد برای روش تحقیق رایگان. فرم خام پروپوزال علوم تربیتی و پروپوزال آماده و نمونه کشاورزی، حسابداری، پزشکی، عمران، فنی و مهندسی.

قسمت هایی از پروپوزال :

بیان مسأله

بی­شک دنیاي کنونی، دنیاي سازمانها است و متولیان این سازمانها، انسانها هستند. حتی با رشد فن آوری و مجهز شدن سازمانها به این فن آوری ها و تکنولوژی های نوین و تبدیل آنها به توده اي از سخت­افزار، همچنان نقش انسان به عنوان عاملی حیاتی و راهبردي در بقاي سازمان، کاملاً مشهود است. بر این اساس منابع انسانی ارزشمندترین منبع سازمانهاي امروزي به شمار می­آیند؛ چرا که به تصمیمات سازمانی شکل داده، مسائل و مشکلات سازمان را حل نموده و بهره­وري را عینیت می بخشند (کیانی، ۱۳۷۷).

……………………………………..

 

۲- اهمیت و ضرورت تحقیق :

……………………………

 

۳- پیشینه تحقیق :

……………………………

 

۴- اهداف تحقیق :

…………………………………….

…………………………………..

۵- فرضيه ‏هاي تحقیق :

…………………………………….

…………………………………..

۶- مدل تحقیق

……………………………..

……………………………..

۷- سوالات تحقیق :

…………………………………….

…………………………………….

۸- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی) :

…………………………………….

…………………………………..

۹- بیان جنبه نوآوری تحقیق :

…………………………….

…………………………….

۱۰- روش شناسی تحقیق:

الف: شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك) :

………………………….

…………………………….

ب- متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها :

…………………………………….

…………………………………..

ج – شرح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏اي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فيش‏برداري و غيره) گردآوري داده ‏ها :

…………………………………….

…………………………………..

د – جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان) :

…………………………………….

…………………………………..

ر- روش نمونه گیری و حجم نمونه :

…………………………………….

…………………………………..

ز- ابزار تحقیق :

…………………………………….

…………………………………..

هـ – روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده ‏ها :

…………………………………….

…………………………………..

منابع :

…………………………………….

…………………………………..

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

بیست − 11 =

0