خلاصه تاریخ ایران

خلاصه تاریخ ایران (۲۸ صفحه pdf)

زمان ميلادی زمان هجری سلسله پادشاه رويدادها پايتخت
ديا اکو ديااکو هفت قبيله آريايی را در شهر هگمتانه متحد ميکند.
فره ورتيش
هوخشتره
حدود ٧٢٠ تا
٥٥٠ پيش از
ميلاد
مادها
آژی دهاگ
هگمتانه
کورش از بين بردن مادها – فتح بابل و دادن اجازه برای ساخت معبد به يهوديان – فتح ليدی
– استقرار حکومت بزرگ پارسی – انتشار منشور حقوق بشر
کمبوجيه کمبوجيه پسر کورش به سلطنت می رسد، فتح مصر
گئومات
در نبود کمبوجيه، گئومات مغ خود را به جای برديا برادر کمبوجيه معرفی می کند و
به حکومت می رسد و کمبوجيه نيز دور از وطن می ميرد. گئومات مردم را مجبور
به پذيرفتن دين خودش می کند.
داريوش
فتنه گئومات توسط داريوش و متحدان خاموش می شود، شورش های مختلف در
کشور فرو نشانده می شوند، ايرانيان در ماراتن از يونانيان شکست می خورند،
داريوش دستور شروع به ساخت تخت جمشيد را می دهد، ايران در زمان داريوش
قدرتمند می شود و سيستم هايی مثل مثل تقسيم کشور به چند استان متفاوت و پست
(چاپار) برای اولين بار به کار می افتند.
٦٧٥ تا ٣٣٠
قبل از ميلاد
هخامنشيان
خشايارشاه
ايران به يونان حمله می کند و يونانيان برای به دست آوردن فرصت بيشتر برای
ساخت يک نيروی دريايی بزرگ، سپاهی را به تنگه ترموفيل می فرستند تا سپاه
بزرگ خشايارشاه را معطل کند. سپاه خشايار شاه پس از صرف وقت برای شکست
دادن آن سپاه در کنار جزيره سالاميس به جنگ يونانيان می رود اما در جنگ
دريايی سالاميس شکست سختی از يونانيان ميخورد.

…………………………………………………..

……………………………………………..

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

محصولات مرتبط

مجوز ارسال دیدگاه داده نشده است!

0