خسارات عدم اجرای تعهد یا تأخیر قرارداد پیمانکاری

متغیرها: خسارات عدم اجرای تعهد یا تأخیر قرارداد پیمانکاری

توضیحات: ۳۷ صفحه فارسی (word) با منابع کامل

دانلود تحقیق آماده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها  که توسط اساتید همان رشته جمع آوری شده و از طریق مقاله های فارسی و ترجمه تخصصی متون مقاله انگلیسی و مقاله بیس پایان نامه با ترجمه آماده کتاب های خارجی و کتاب های داخلی رشته های مختلف تهیه شده و مناسب برای انجام و نوشتن پروپوزال و آماده کردن فصل دوم پایان نامه حقوق، توضیح مولفه های پرسشنامه و مقاله داخلی و خارجی و طرح های تحقیقاتی می باشد.

خلاصه ای از کار:

مبحث دوم: خسارات عدم اجرای تعهد یا تأخیر

گفتاراول: مفهوم  انواع خسارت

ابتدا به ذکرتعریف خسارت و سپس به تشریح شرائط خسارت ناشی از عدم انجام تعهد در حقوق ایران می پردازیم:

کلمه خسارت در عرف به سه معنای، خسارت زدن ، خسارت دیدن و خسارت پرداختن مورد استعمال واقع شده است. آنچه از مطالب فوق فهمیده می شود مبین این است که در عرف قضایی و در متون قوانین ایران در کاربرد کلمه (خسارت) به جای (ضرر و زیان) نوعی تسامح وجود دارد.[۱]

عده ای از حقوقدانان خسارت به معنی ضرر وارده و به دو گروه تقسیم کرده اند خسارت مادی و خسارت معنوی تقسیم کرده اند.[۲]

……………

بند اول: خسارت مادی

………………

بند دوم: خسارت معنوی

……………..

بند سوم: خسارت عدم النفع

………………

بند چهارم: خسارت از خسارت

……………..

بند پنجم: خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد ناشی از علت خارجی

………………..

بند ششم: خسارت انقضاء موعد

………………

گفتار دوم: وقوع ضرر و توجه آن به متعهد له

……………..

گفتار سوم: انواع خسارات قابل مطالبه ناشی از فسخ قرارداد

………………..

بند اول: شرایط استحقاق متعهدله نسبت به مطالبه خسارت تعیین شده

…………………….

بند دوم: اوصاف و شرایط خسارت تعیین شده در قرارداد

……………………

الف: عدم اجرای تعهد

……………..

ب: تأخیر در اجرای تعهد

……………….

گفتار چهارم: جبران خسارت از طریق دادرسی قضائی

………………..

گفتارپنجم: روشهای تقویم خسارت

……………..

الف: تقویم خسارت در قرارداد

……………….

ب: تقویم خسارت در قانون

……………….

ج: تقویم خسارت توسط دادگاه

………………..

گفتار ششم: مرجع صالح به رسیدگی به فسخ قرادادهای پیمانکاری

………………

گفتار هفتم: مبدأ محاسبه خسارت ناشی از عدم اجرایی تعهد قرارداد

………………

گفتار هشتم: وجه التزام خسارات ناشی از فسخ قرارداد پیمانکاری

……………….

بند اول: وجه التزام در حقوق ایران ورویه های قضائی

……………..

بند دوم: شرط عدم مسؤلیت در قراردادها

………………….

بند سوم: حدود اعتبار شرط عدم مسؤلیت

…………………

بند چهارم: اثر بطلان شرط عدم مسؤلیت

………………..

منابع

الف: کتب

  1. قرآن کریم، ترجمه الهی قمشه ای، م، ۱۳۷۹٫
  2. اسماعیلی هریسی، محمود، ۱۳۸۴، مبانی حقوق پیمان، شرکت نشر یادآوران.
  3. الراغب الاصفهاني، حسين بن محمد؛ ۱۴۱۲ق.مفردات راغب، به كوشش صفوان عدنان داوودي، دمشق، دار القلم، چاپ اول،

………………………………….

……………………………………

…………………………………….

 

https://lszapi.com/: https://lszapi.com

 

[۱]– طباطبائی موتمنی، منوچهر، ۱۳۷۹، حقوق اداری سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها.ص۲۱۹٫

[۲]– کاتوزیان، ناصر، (۱۳۶۹)، ضمان قهری و مسئولیت مدنی، نشر دادگستر، چاپ نهم، ص ۱۴۳٫

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

چهارده − 14 =

0