خدمات حمل و نقل دريايي (كروز)

خدمات حمل و نقل دريايي (كروز)

(۴۴ صفحه ورد)

فهرست مطالب

۱ مقدمه
۳ روند تاريخي شيوه مسافرت
۴ راه آهن راه آبي
۷ مسافرت از راههاي آبي
۱۱ چالش هايي روياروي سيستم حمل و نقل
۱۳ جهانگردي و محيط فيزيكي
۱۹ انتظارات مسافران دريايي
۲۲ غفلت از سفر دريايي
۲۳ پاگرفتن كشتي هاي مسافربري
۳۱ پيشينة كشتيراني و حمل و نقل دريايي در ايران
۳۴ حمل و نقل مسافري دريايي در ايران
۳۵ فناوري ساخت كشتي
۳۷ خدمات اطلاع رساني
۳۹ ترجمة اينترنتي

 

 

مقدمه

سيستم حمل و نقل در قلب صنعت جهانگردي قرار دارد. سيستم حمل و نقل خانه يا وطن جهانگرد و مقصد (با تمام جذابيت ها، تسهيلات و ساير ويژگي هاي سفر) را به هم مرتبط مي سازد. كارآيي، راحت بودن و ميزان سلامت و امنيت اين سيستم، تعيين كنندة نوع تجربه و كيفيتي است كه از سفر به دست مي آيد. در برخي از موارد هزينة حمل و نقل تشكيل دهندة بزرگترين بخش كل هزينة سفر است.

بين پيشرفت سيستم حمل و نقل و رشد صنهت جهانگردي يك رابطة مستقيم برقرار است. به ويژه، خودرو و هواپيماي جت توانستند مسافرت را براي بخش بزرگي از جمعيتن دنيا ميسر……………………………………………………….

……………………………………………………..

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

محصولات مرتبط

مجوز ارسال دیدگاه داده نشده است!

0