حقوق انساني

حقوق انساني

(۱۱ صفحه ورد)

حقوق انساني از فردگرايي غربي ريشه گرفته و به نظر مي رسد كه از انسجام و يكپارچگي اي كه بايد آنرا در بر بگيرد اجتناب كرده و هنوز نشاندهنده سنت هاي جوامع جنوبي و شرقي مي باشد . با توجه به وظيفه برادري ( اخوت) ، كه در شعارهاي جمهوري خواه فرانسه نوشته شده ، اولين ماده اعلاميه جهاني شامل اين هست كه  كل انسانها به صورت آزاد متولد شده اند و از لحاظ مقام و حقوق كاملاً با هم برابر مي باشند. آنها ادعا كردند كه همه افراد بايد نسبت به يكديگر با روحيه برادري رفتار كنند و در ماده ۲۹ تاكيد داشته كه هر شخصي در جامعه داراي وظايفي هست در واقع اعلاميه انواع قوانين اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي را تنظيم كرده ( ۲۷-۲۲ و A,ts ) البته بلافاصله پس از حقوق سياسي و مدني

( ۲۱-۲ و A,ts ) و دو پيمان بين المللي VN مربوط به سال ۱۹۶۶ به قوانين جامع و كلي مي باشد. با مشخص شدن مكمل ها و مواد غيرقابل تقسيم ، اين دو ابزار منجر به شناسايي و تشخيص حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مي گردد

( ICESCR  ، كه در ابتدا امضا شده و حقوق مدني و سياسي ( ICCPR ) كه بر خلاف اعلاميه قانوني هست و تنها اثر سمبوليك ندارد.

عدم تعادل بين اين دو مقوله قانوني بعدا مشخص گرديد. از يك سو تاييد غير منصفانه آن و از سوي ديگر دلايل بنيادي آن را بايد در نظر گرفت. در زمان تصويب اين پيمان ها ، بعضي از قسمتها افتخار آن را نداشتند كه بتوانند تعهدات لازم را براي تصويب اين پيمان ها ايجاد سازند. و از هر دو پيمان به طور همزمان استفاده كردند. و تنها ICCPR را تائيد كرده ( در آغاز در ايالات متحده كه تا ۱۹۹۲ تصويب نشده بود) از اين رو تا قبل از تائيد آن بدنبال عذر و بهانه بودند براي مثال در چين كه متمايل به ICESCR مي باشد در كنار اين عدم تعادل متمايل به حقوق سياسي، يك جور ناهمساني بنيادي در كنترل مكانيسم به وجود آمد كه منجر به شكل گيري سيستمي گرديد كه از بي اثر بودن قوانين حمايت مي كرد با توجه به دلايل تاريخي كه از طريق جنگ سرد بين اتحاد جماهير شوروي و ايالات متحده وجود داشته مي توان يك نوع دخالت غير قابل تحمل را احساس كرد كه به آرامي پيش رفته و روز به روز در حال پيشرفت هست.

…………………….

……………………

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

محصولات مرتبط

مجوز ارسال دیدگاه داده نشده است!

0