تفسیر و نمره گذاری یک نمونه واقعی از آزمون اس سی ال scl90

تست SCL-90: فایل محتوی تفسیر، جدول scl90، شرح حال، پاسخ ها و  SCL–۹۰-R  CLINICAL PROFILE

الف) شاخص های کلی

شاخص های شدت کلی (GIS ):

نمره T آزمودنی در این شاخص برابر با ۵۲ است. این نمره حاکی از وجود نسبی مشکلات روانی در فرد است. بر اساس نیمرخ، آزمودنی در این شاخص در رتبه ۷۰ درصدی قرار می گیرد. وضعیت فرد از لحاظ شدت کلی استرس تجربه شده از ۷۰ درصد افراد وخیم تر است.

شاخص درماندگی نشانه های مثبت ( PSDI):

نمره T آزمودنی در این شاخص برابر با ۵۰ است. رتبه درصدی معادل این نمره نیز ۵۰ است. لذا فرد در این شاخص از لحاظ شدت نشانه ها در وضعیت متوسطی قرار دارد.

مجموع نشانه های مثبت ( PST):

نمره T آزمودنی در این شاخص برابر با ۵۹ است. رتبه درصدی معادل این نمره ۸۱ می باشد. این نمره نشانگر گستردکی و پیچیدگی نشانه های فرد است.

 

ب) ابعاد نشانه ها ( از بیشترین به کمترین)

افسردگی ( DEP):

بالاترین نمره فرد در این آزمون مربوط به این بعد است. نمره T آزمودنی در این بعد برابر با ۷۴ است. وضعیت فرد در این بعد از ۹۸ افراد عادی وخیم تر است. نمره بالا بیانگر این است که شخص درحال تجربه نشانه های افسردگی از قبیل: از دست دادن لذت، ملالت، احساس تنهایی، گریه کردن، گوشه- گیری، افت انگیزش و کاهش انرژی است. که با توجه به وضعیت روانی این نشانه ها در مورد وی صدق می کند.

حساسیت بین فردی ( I-S):

نمره T در این بعد برابر با ۶۱ است. که در نقطه مرزی قرار می گیرد. این نمره حاکی از این است که شخص در موقعیت های بین فردی دچار مشکل است. نسبت به روابط با دیگران انتظارات منفی دارد. در مقایسه با دیگران احساس حقارت می کند. مداخلۀ مورد نظر در این موقعیت باید ترکیبی از ارتباط درمانی حمایت کننده و بازسازی شناختی و جرأت آموزی باشد.

اضطراب فوبی ( PHOB):

نمره T آزمودنی در این بعد برابر با ۵۶ است. این نمره بر وجود نسبی ترس های غیر منطقی مرتبط با یک شخص، شی یا موقعیت در فرد است.

اضطراب ( ANX):

نمره ۵۵ در این بعد حاکی از احساس نگرانی، دلواپسی و عصبی بودن فرد است.

روان پریشی ( PSY):

نمره T آزمودنی در این بعد برابر با ۴۸ است. این نمره نشان دهنده سطوح خفیف بیزاری ازروابط بین فردی است.

وسواس فکری – عملی ( O-C):

نمره ۴۵ نشان می دهد که فرد در این بعد در وضعیت متوسطی قرار دارد. و افکار و تکانه های وسواسی ندارد.

جسمانی کردن ( SOM):

نمره آزمودنی در این بعد نیز ۴۵ می باشد. این نمره نشانگر این است که فرد شکایات جسمانی ندارد. و در حدود ۳۰ درصد پایین منحنی قرار می گیرد.

اندیشه پردازی پارانوییدی ( PAR):

آزمودنی در این شاخه با کسب نمره ۴۴، در وضعیت مطلوبی قرار می گیرد. این نمره نشانگر این است که فرد مؤلفه های پارانویی را ندارد.

خصومت ( HOS):

نمره فرد در این بعد کمتر از سایر ابعاد است. نمره T 42 نشان می دهد که دچار تحریک پذیری، خشم، و یا آزردگی نمی باشد.

 

فایل محتوی تفسیر، جدول scl90، شرح حال، پاسخ ها و  SCL–۹۰-R  CLINICAL PROFILE

 

۱۷۰۰۰ تومان

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

7 + 6 =

0