تفسیر حسابداری و بودجه بندی تعهدی و پیکربندی مجدد هویت های حسابداران های بخش دولتی

The translation of accrual accounting and budgeting and the reconfiguration of public sector accountants’ identities (2013)

تفسیر حسابداری و بودجه بندی تعهدی و پیکربندی مجدد هویت های حسابداران های بخش دولتی

توضیحات: ۱۵ صفحه انگلیسی، ۲۵ صفحه فارسی (word)

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

چکیده فارسی

تحت پوشش مدیریت دولتی نوین NPM و مدیریت گرایی، درسه دهه آخر شاهد انتقال گسترده حسابداری و بودجه بندی بخش دولتی از نقدی[۱] به تعهدی[۲] بوده ایم. با این حال، بسیاری از تحقیقات بعدی، بر ارزیابی های فنی این برنامه ها و حسابداران پرداخته اند. چون حسابداران بخش دولتی PSA موجودیت های اصلی در چنین برنامه هایی هستند، هدف ان مقاله تمرکز بر پیکربندی مجدد هویت های آنان است. با استفاده از دیدگاه های نظری از تئوری بازیگر- شبکه ANT و مفهوم تفسیر، این مطالعه به دنبال توضیح آن است که چگونه هویت های PSA از طریق معرفی بودجه بندی تعهدی مبتنی بر خروجی AOBB به دو ایالت آلمانی انتقال داده می شود. تحلیل ما نشان می دهد که تغییر نظام حسابداری به صورت مستقیم انجام نشده است بلکه حسابداران همواره با چالش های خاصی روبرو بوده اند که پاسخی به چندین دستگاه ارزیابی است که به گونه ای استفاده می شوند که بتوان از اقدامات جدیدی استفاده کرد. ما این رفتار را به جنبه های وبرین هویت PSA مرتبط می سازیم که از رکود جدی پروژه ها و استراتژی های مقاومت کلی پیشگیری می کند، ولی همچنین بسیاری از حسابداران به سادگی وارد AOBB می شود و حتی اشتیاق زیادی بدانها دارد. این مقاله بیان می کند که چندین گروه از حسابداران و نه یک حسابدار، زمانی که می خواستند با AOBB همراه شوند، با چه تجربه ها و چالش هایی روبرو بوده اند که هر کدام سرمایه گذاری ها و مصالحه های مختلفی در توسعه حسابهای تعهدی دارند.

 

دانلود متن کامل فارسی (قیمت ۱۲۰۱۶ تومان)

 

 

[۱] cash

[۲] accrual

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

6 + یازده =

0