تعیین میزان رضایتمندی بیماران از ارتباط پزشک و بیمار در مراجعین سرپایی بیمارستان های شهر تهران

عنوان پروپوزال: تعیین میزان رضایتمندی بیماران از ارتباط پزشک و بیمار در مراجعین سرپایی بیمارستان های شهر تهران

قسمت هایی از پروپوزال:

بیان مسأله:

ارتباط بین پزشک و بیمار در قلب طبابت جای دارد و محور همه اقدامات بالینی و سنگ زیربنای فعالیت خوب پزشکی توصیف شده است (۳-۱). تحقیقات مختلف نشان داده است که۸۰-۶۰% تشخیص­های پزشکی و درصد مشابهی از تصمیم­های درمانی بر مبنای اطلاعات بدست آمده از مصاحبه پزشکی انجام می­گیرد. اساس مصاحبه پزشکی که خود پایه فعالیت­های پزشکی است ارتباط می باشد(۲) تشخیص کارآمد نه تنها به شناسایی علایم جسمی بیماری بستگی دارد بلکه به شناسایی علایم جسمی که ممکن است ریشه­های اجتماعی یا روانشناختی داشته و خود مستلزم طرح­های درمانی متفاوتی می­باشند نیز ارتباط دارد. مشکلات ارتباطی پزشک و بیمار روی جنبه­های مختلف مراقبت پزشکی شامل   گرفتن شرح حال، تشخیص یا استفاده از درمان­ها اثر می­گذارد (۴) .بعضی مطالعات بیان کرده­اند که استرس و ناراحتی ناشی از مشکلات ارتباطی اثرات منفی روی سلامتی بیمار ( و احتمالاً پزشک ) می­گذارد و با ارتباط و فهم بهتر بخصوص با در نظر گرفتن احساسات و علایم بیمار ، پزشک مراقبت پزشکی مفیدتر و مؤثرتری خواهد داشت (۵) .……

مرور منابع:

مطالعه ای دیگر توسط دکتر آیت الهی وهمکاران راجع به میزان رضایت بیماران از پزشکان متخصص شیراز صورت گرفت.رضایت بیماران از پزشکان مرد به طور معنی داری بیشتر از پزشکان زن بوده است. میزان رضایت بیماران با افزایش سن آنها بیشتربوده و سطح تحصیلات بیماران همبستگی معکوس با میزان رضایت آنها داشت(۱۴)…………

فرضيه‏هاي تحقیق:

فرضيه اصلي

۱ – رضایتمندی بیمار از نحوه سلام و احوالپرسی پزشک چقدر است؟

۲ – رضایتمندی بیمار ازنحوه گوش کردن پزشک به حرفهایش چقدر است؟

۳ – رضایتمندی بیمارازدرک شدن توسط پزشک چقدر است؟

۴ – رضایتمندی بیمارازاحترام گذاشتن پزشک به بیمار چقدر است؟

۵ – رضایتمندی بیمارازرفتار دلسوزانه پزشک بابیمار چقدر است؟

۶ – اعتمادبیماربه پزشک چقدر است؟

۷ – رضایتمندی بیمار ازتوضیحات پزشک راجع به بیماریش چقدر است؟

۸ – رضایتمندی بیمار از توضیحات پزشک راجع به درمان بیماریش چقدر است؟

۹ – رضایتمندی بیمار ازجواب دادن پزشک به سوالاتش چقدر است؟

۱۰ – شناخت بیمار از بیماریش چقدر است؟

۱۱ – شناخت بیمار از چگونگی مصرف داروهایش چقدر است؟

۱۲ – سختی ارتباط بیمار با پزشکش چقدر است؟

۱۳ – کمک پزشک به بیمار چقدر است؟

۱۴ – دسترسی بیمار به پزشکش چقدر است؟

۱۵ – سختی پرسیدن سوالات بیمار از پزشک چقدر است؟

۱۶ – رضایتمندی بیمار ازقطع نکردن حرفهایش توسط پزشک چقدر است؟

۱۷ – استفاده پزشک از کلمات پزشکی بدون آن که بگوید معنای آن چیست چقدر است؟

۱۸ – نادیده گرفتن حرفهای بیمار توسط پزشک چقدر است؟

۱۹ – رضایت کلی بیمار از پزشک کلی

۲۰ – بین رضایتمندی بیمار و جنسیت بیمار ارتباط وجود دارد.

۲۱ – بین رضایتمندی بیمارو سن بیمار ارتباط وجود دارد.

۲۲- بین رضایتمندی بیماروشغل بیمار ارتباط وجود دارد.

۲۳ – بین رضایتمندی بیماروتحصیلات بیمار ارتباط وجود دارد.

۲۴ – بین رضایتمندی بیماروتاهل بیمار ارتباط وجود دارد.

۲۵ – بین رضایتمندی بیماروجنسیت پزشک ارتباط وجود دارد.

۲۶ – بین رضایتمندی بیماروسن پزشک ارتباط وجود دارد.

۲۷- بین رضایتمندی بیمارونوع بیمارستان ارتباط وجود دارد.

………….

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

نوزده + پنج =

0