تعیین الگوی کشت در شهرستان چناران با توجه به منابع موجود آب

عنوان پروپوزال: تعیین الگوی کشت در شهرستان چناران با توجه به منابع موجود آب

قسمت هایی از پروپوزال:

بیان مسأله:

الگوی کشت عبارتست از تعیین یک نظام کشاورزی با مزیت اقتصادی پایدار مبتنی بر سیاست‌های کلان کشور، دانش بومی کشاورزان و بهره‌گیری بهینه از پتانسیل‌های منطقه‌ای با رعایت اصول اکوفیزیولوژیک تولید محصولات کشاورزی در راستای حفظ محیط زیست (روحانی و همکاران، ۱۳۸۶). تعریف درپیش گفته شده این نکته را نمایان می‌سازد که در بسیاری از مناطق کشور کشت محصولات زراعی، باغی و یا بهره‌برداری از مراتع و جنگل‌ها متناسب با پتانسیل‌های منطقه‌ای و عوامل تولید باشد و با توجه به محدودیت‌های اقلیمی موجود، بیلان منفی آب دشت‌ها و نیاز به پایداری تولید محصولات، ما را ملزم می‌کند که درجهت روش‌های کمک به بهبود سفره‌های زیر زمینی آب و افزایش راندمان مصرف آب حرکت کنیم. در واقع الگوی بهینه کشت برنامه‌ای است که با هدف مدیریت بهینه‌ی ترکیب مکانی گیاهی تدوین می‌شود. این برنامه با توجه به فرصت‌ها و تهدیدهای اکوفیزیولوژیکی، عوامل تولید، مسائل اقتصادی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، تکنولوژی‌های نوین و … طراحی می‌شود. طراحی و اجرای الگوی بهینه کشت سال‌هاست که در بسیاری از کشورهای جهان به‌کار گرفته شده و به کمک آن بسیاری از مشکلات تولید محصولات زراعی، باغی و مرتعی نیز مرتفع شده است.  از سوی دیگر میزان کشت محصولات کشاورزی در یک منطقه باید با توجه به منابع موجود، قیمت محصولات، هزینه‌های تولید، عملکرد محصول، نیاز کشور و سیاست‌های درست انجام شود و تصمیم‌گیری در انتخاب گیاهان زراعی یا باغی مناطق مختلف براساس زیر ساخت‌های موجود، مسائل اجتماعی – اقتصادی و سطح تکنولوژی با حفظ منابع پایه تولید در جهت تامین نیازهای اساسی کشور باشد (منتظر و لطفی، ۱۳۸۷).   ……

مرور منابع:

منتظر و لطفی (۱۳۸۷) توسعه و کابرد مدل برنامه ريزي الگوي بهنيه کشت و تخصيص منابع آب شبکه هاي آبياري را مورد مطالعه قرار دادند. اين تحقيق با هدف توسعه يک مدل برنامه ريزي غير خطي به منظور تعيين الگوي بهينه کشت و تخصيص آب در سطح شبکه هاي آبياري بر اساس توابع توليد و يکنواختي پخش آب انجام گرديد. نتايج نشان داد که در بين محصولات الگوي کشت منطقه، پياز بيشترين مقدار شاخص بهره وري سود خالص به واحد حجم آب مصرفي و يونجه کمترين مقدار اين شاخص را دارا مي باشد. در شرايط خشکسالي و براي الگوي کشت بهينه شبکه، مقدار اين شاخص براي اين دو محصول بترتيب ۷۵۰۶۹ و ۳۰۵۵ ريال بر مترمکعب برآورد گرديد. بيشترين سطح زير کشت در دوره هاي آبي خشک و تر مربوط به محصول گندم و بترتيب معادل ۱۹۳۵۰ و ۲۳۵۹۹ هکتار تعيين شد. محاسبات بيانگر آن است که در شرايط خشکسالي مي توان با مديريت الگوي کشت، مقدار شاخص بهره وري کلي شبکه آبياري را به ۱۲۶۶۵ ريال بر مترمکعب افزايش داد.

………..

فرضيه‏هاي تحقیق:

۱- الگوی کشت فعلی باعث استفاده بهینه کشاورزان از منابع آب نمی شود.

۱- الگوی کشت بهینه باعث صرفه جویی در مصرف آب نسبت به الگوی کنونی می شود.

۲- الگوی کشت بهینه باعث افزایش بازده کشاورزی نسبت به الگوی کنونی در این شهرستان می شود.

………….

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

مجوز ارسال دیدگاه داده نشده است!

0