تعیین اثر بخشي نمایش های عروسکی در افزایش مهارت های اجتماعی دختران کم توان ذهنی آموزش پذیر ۸ تا ۱۲ ساله

عنوان پروپوزال: تعیین اثر بخشي نمایش های عروسکی در افزایش مهارت های اجتماعی دختران کم توان ذهنی آموزش پذیر ۸ تا ۱۲ ساله

قسمت هایی از پروپوزال:

بیان مسأله:

بر اساس تحقیقات انجام شده در هر جامعه، حدود ۱تا ۳ درصد جمعیت را افراد کم توان ذهنی تشکیل می دهند (سادوك[۱]،۲۰۱۷).نقیصه های ذهنی با توجه به نوع و شدت نقص به شکل های گوناگون طبقه بندی شده اند (داورمنش،۱۳۸۵). در مورد درصد افراد کم توان ذهنی آموزش پذیرعقاید مختلفی وجود دارد.ساراسون و ساراسون (۱۹۸۷) این تعداد را ۸۰% و ساجدی(۱۳۸۵)، ۸۹%، اعلام کرده اند. این افراد تفاوت های زیادی در رفتارهای تطابقی دارند. این گروه با این سطح از کم توانی ذهنی در کلاس های کودکان معمولی شرکت می کنند و در بزرگسالی بسیاری از آن ها زندگی مستقلی خواهند داشت. بسیاری از مشکلات و مسائلی که در زمینه تعریف کم توانی وجود دارد مربوط به این گروه می شود (ساجدی،شهشهانی پور،هادیان جزی،۱۳۸۵).

حرکات نمایشی به عنوان وسیله آموزشی موجب تشویق و توسعه توانایی فردی در قلمرو زندگی اجتماعی و مسئولیت پذیری در محیط زندگی است.از میان این توانایی هایی که نمایش ایجاد می کند، می توان از کاربرد مناسب احساس، ادراک، قوه استدلال و تخیل، قدرت تمرکز حواس و مهارت های کلامی، فیزیکی و کنترل های عاطفی نام برد. همچنین وسیله ای است برای شناخت کارایی فردی وکاربرد این استعداد در بازگویی و بازسازی یک موضوع. در نتیجه از خود شناسی و حضور در فعالیت جمعی وبر قراری پیوند بین این دو مقوله به هدف کلی آموزش و پرورش که ایجاد مناسبات رفتاری و تقاضاهای اجتماعی است، دست می یابیم (مقدم،۱۳۸۰).

……

مرور منابع:

یاکاسل [۲]در سال ۲۰۱۸ در بیمارستان یادبود کودکان در شهر شیکاگو تاثیر درمان عروسکی مختصر را بر پاسخ های عاطفی کودکان دارای مشکلات قلبی بررسی کرد. در این پژوهش ۴۰ کودک بین سنین ۳ تا ۱۱ سال که در بیمارستان کودکان برای عمل میل زدن قلبی پذیرفته شده بودند باری مطالعه تاثیر درمان بر پاسخ های عاطفی بیماران بستری جهت این شیوه تشخیصی، نام نویسی شدند.۲۰ نفر از آن ها به صورت تصادفی به گروه آزمایش اختصاص یافتند که قبل و بعد از عمل درمان عروسکی (نمایش عروسکی) دریافت کردند.۲۰ نفر هم در گروه کنترل قرار گرفتند که هیچ درمانی دریافت نمی کردند.گروه آزمایش در طول کمتر آشفته شدند. همچنین گروه آزمایش میل و رغبت بیشتری را جهت برگست به بیماستان برای درمان بعدی، به والدینشان اظهار می نمودند.

………..

فرضيه‏هاي تحقیق:

فرضیه اصلی

نمایش عروسکی موجب افزایش مهارت های اجتماعی دختران کم توان ذهنی آموزش پذیر،  می شود.

 

فرضیه های فرعی

نمایش عروسکی موجب افزایش مهارت ارتباط با دیگران در دختران کم توان  ذهنی آموزش پذیر، مي شود.

نمایش عروسکی موجب افزایش مهارت هاي زندگي روزمره در دختران کم توان ذهنی آموزش پذیر، می شود.

نمایش عروسکی موجب افزایش میزان اجتماعی شدن در دختران کم توان ذهنی آموزش پذیر، می شود.

………….

 

 

.sadock4

                                                                                                                       .Yacassel1

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

شانزده − 10 =

0