تعهد سازمانی و اثرات آن بر رفتار شهروندی سازمانی در یک محیط بیکاری بالا

Organizational commitment and its effects on organizational citizenship behavior in a high-unemployment environment (2015)

تعهد سازمانی و اثرات آن بر رفتار شهروندی سازمانی در یک محیط بیکاری بالا

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

مجوز ارسال دیدگاه داده نشده است!

0